Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 01.00 Általános szabályok
e-UT 01.00.10 Szabályzatok
e-UT 01.01 Szerződések
e-UT 01.01.10 Szerződési feltételek
e-UT 01.01.20 Műszaki-gazdasági vizsgálatok
e-UT 02.00 Általános szabályok
e-UT 02.00.10 Szabályzatok
e-UT 02.01 Forgalmi vizsgálatok
e-UT 02.01.10 Kapacitás
e-UT 02.01.20 Forgalomszámlálás
e-UT 02.01.23

Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a közúti szolgáltatási szint megállapítására

[16 oldal, 4 000 Ft+áfa] 

e-UT 02.01.24

Közutak forgalmának számlálása és az országos közutak forgalomszámlálási eredményeinek közzététele

[115 oldal, 13 700 Ft+áfa] 

e-UT 02.01.30 Forgalom előrebecslése
e-UT 02.01.31

Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel

[20 oldal, 4 300 Ft+áfa] 

e-UT 02.01.40 Közlekedéstervezési munkarészek
e-UT 02.01.41

A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények (A KTSZ kiegészítése)

[34 oldal, 5 800 Ft+áfa] 

e-UT 02.01.42

Közúti biztonsági audit. Módszertan

[44 oldal, 6 800 Ft+áfa] 

e-UT 03.00 Általános szabályok
e-UT 03.00.10 Szabályzatok
e-UT 03.00.20 Rajzok
e-UT 03.00.21

Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése)

[69 oldal, 9 400 Ft+áfa] 

e-UT 03.01 Utak tervezése
e-UT 03.01.10 Közutak tervezése
e-UT 03.01.11

Közutak tervezése (KTSZ)

[140 oldal, 16 600 Ft+áfa] 

e-UT 03.01.15

20 m koronaszélességű, 2×2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai

[20 oldal, 3 500 Ft+áfa] 

e-UT 03.02 Belterületi utak tervezése
e-UT 03.02.10 Forgalomcsillapítás
e-UT 03.02.12

Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése)

[44 oldal, 6 800 Ft+áfa] 

e-UT 03.02.20 Útcsatlakozások tervezése
e-UT 03.02.21

Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása

[17 oldal, 4 100 Ft+áfa] 

e-UT 03.02.30 Parkolók tervezése
e-UT 03.02.31

A parkolási létesítmények geometriai tervezése
(A KTSZ kiegészítése)

[43 oldal, 6 700 Ft+áfa] 

e-UT 03.02.40 Közterületek és közművek
e-UT 03.03 Csomópontok tervezése
e-UT 03.03.10 Körforgalmú csomópontok
e-UT 03.03.11

Körforgalmak tervezése

[103 oldal, 16 600 Ft+áfa] 

e-UT 03.03.20 Szintbeni csomópontok tervezése
e-UT 03.03.21

Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
(A KTSZ kiegészítése)

[37 oldal, 6 100 Ft+áfa] 

e-UT 03.03.30 Jelzőlámpás csomópontok tervezése
e-UT 03.03.32_M1

A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[112 oldal, 15 500 Ft+áfa] 

e-UT 03.03.40 Különszintű csomópontok tervezése
e-UT 03.04 Kerékpárutak és gyalogjárdák tervezése
e-UT 03.04.10 Kerékpárutak tervezése
e-UT 03.04.13

Kerékpározható közutak tervezése

[66 oldal, 12 800 Ft+áfa] 

e-UT 03.05 Akadálymentes közlekedés
e-UT 03.05.10 Akadálymentes létesítmények tervezése
e-UT 03.06 Vasúti keresztezések tervezése
e-UT 03.06.10 Szintbeni átjárók tervezése
e-UT 03.06.11

Szintbeni közúti–vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés

[30 oldal, 5 400 Ft+áfa] 

e-UT 03.07 Egyéb tervezési feladatok
e-UT 03.07.10 Vegyes feladatok
e-UT 03.07.11

Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése)

[24 oldal, 4 800 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.12

Közutak víztelenítésének tervezése

[48 oldal, 7 200 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.14

Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett (A KTSZ kiegészítése)

[16 oldal, 4 000 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.20 Létesítmények tervezése
e-UT 03.07.21_M1

Autópálya-mérnökségek és kombinált mérnökségek tervezése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[29 oldal, 4 100 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.22

Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé
(A KTSZ kiegészítése)

[8 oldal, 3 100 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.24

A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése

[89 oldal, 11 400 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.25

A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése

[64 oldal, 8 500 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.30 Közúti alagutak tervezése
e-UT 03.07.40 Zajvédelem tervezése
e-UT 03.07.42

Közúti közlekedési zaj számítása

[26 oldal, 4 900 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.47

Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falak építése, fenntartása

[45 oldal, 6 600 Ft+áfa] 

e-UT 03.07.50 Vadvédelem tervezése
e-UT 03.07.53_M1

Ökológiai átjárók és védőkerítések kialakítása közutak mellett (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[27 oldal, 3 600 Ft+áfa] 

e-UT 04.00 Általános szabályok
e-UT 04.00.10 Szabályzatok
e-UT 04.01 Forgalomszabályozó berendezések
e-UT 04.01.10 Forgalmi telematika
e-UT 04.01.12

Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása

[33 oldal, 5 600 Ft+áfa] 

e-UT 04.01.15

Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek

[56 oldal, 8 600 Ft+áfa] 

e-UT 04.01.20 Jelzőlámpás forgalomirányítás
e-UT 04.02 Közúti jelzőtáblák
e-UT 04.02.10 Közúti jelzőtáblák megtervezése
e-UT 04.02.11

Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

[188 oldal, 39 400 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.12

Közúti jelzőtáblák (Y). A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei

[123 oldal, 14 800 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.20 Közúti jelzőtáblák 1.
e-UT 04.02.21

Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és jelképeik

[141 oldal, 17 500 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.22

Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik

[21 oldal, 5 800 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.23

Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik

[121 oldal, 15 500 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.24

Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik

[91 oldal, 12 200 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.25

Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik

[105 oldal, 13 700 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.26

Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő táblák és jelképeik

[345 oldal, 39 100 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.30 Közúti jelzőtáblák 2.
e-UT 04.02.31

Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik

[175 oldal, 21 400 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.32

Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik

[323 oldal, 37 600 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.33

Közúti jelzőtáblák. Turisztikai jelzőtáblák és alkalmazásuk

[116 oldal, 25 400 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.35

A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái

[15 oldal, 4 600 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.40 Egyéb jelzőtáblák
e-UT 04.02.41

Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

[66 oldal, 11 500 Ft+áfa] 

e-UT 04.02.42

Útépítési adatközlő táblák alkalmazása

[22 oldal, 4 700 Ft+áfa] 

e-UT 04.03 Burkolati jelek
e-UT 04.03.10 Burkolati jelek tervezése
e-UT 04.03.12

Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása

[228 oldal, 29 200 Ft+áfa] 

e-UT 04.03.20 Burkolati jelek alakja
e-UT 04.04 Járművisszatartó berendezések
e-UT 04.04.10 Járművisszatartó berendezések tervezése
e-UT 04.04.13_M1

Közúti visszatartó rendszerek (KVR) (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[66 oldal, 9 000 Ft+áfa] 

e-UT 04.04.20 Vezetőkorlátok
e-UT 04.05 Elkorlátozás
e-UT 04.05.10 Útelzárás
e-UT 04.05.14

Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása

[164 oldal, 35 000 Ft+áfa] 

e-UT 05.00 Általános szabályok
e-UT 05.00.10 Szabályzatok
e-UT 05.01 Alapanyagok
e-UT 05.01.10 Ásványi anyagok
e-UT 05.01.15

Útépítési kőanyaghalmazok

[74 oldal, 8 800 Ft+áfa] 

e-UT 05.01.20 Bitumenes kötőanyagok
e-UT 05.01.21

Kationaktív bitumenemulziók

[18 oldal, 3 000 Ft+áfa] 

e-UT 05.01.26

Bitumenes kötőanyagok az útpályaszerkezetek aszfaltburkolati keverékeinek gyártásához

[18 oldal, 3 000 Ft+áfa] 

e-UT 05.02 Keverékek
e-UT 05.02.10 Aszfaltkeverékek 1.
e-UT 05.02.11_M1

Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[58 oldal, 9 200 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.15

Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

[11 oldal, 3 500 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.16

Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és kátyúzókeverékek

[20 oldal, 4 300 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.20 Aszfaltkeverékek 2.
e-UT 05.02.30 Betonkeverékek
e-UT 05.02.31

Útbeton betonhulladék újrahasznosításával

[44 oldal, 6 800 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.40 Egyéb anyagok, keverékek
e-UT 05.02.41

Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként

[25 oldal, 4 900 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.42

Útburkolatok hézagkitöltő anyagai

[23 oldal, 4 700 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.43

Útburkolati jelek anyagai és felhasználói követelményei

[30 oldal, 4 200 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.50 Bontott anyagok
e-UT 05.02.55

Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással

[16 oldal, 4 000 Ft+áfa] 

e-UT 05.02.56

Hideg remix

[30 oldal, 4 200 Ft+áfa] 

e-UT 06.00 Általános szabályok
e-UT 06.00.10 Szabályzatok
e-UT 06.01 Építés-előkészítő munkák
e-UT 06.02 Földművek
e-UT 06.02.10 Földművek építése
e-UT 06.02.11

Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai

[205 oldal, 22 600 Ft+áfa] 

e-UT 06.02.13

Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések

[45 oldal, 6 400 Ft+áfa] 

e-UT 06.03 Pályaszerkezetek
e-UT 06.03.10 Pályaszerkezetek méretezése
e-UT 06.03.11

Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

[27 oldal, 5 000 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.12

Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése

[12 oldal, 3 600 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.13

Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

[34 oldal, 5 800 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.20 Aszfaltrétegek
e-UT 06.03.21_M1

Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[66 oldal, 8 600 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.22

Hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek

[18 oldal, 4 200 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.26

Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok

[25 oldal, 3 500 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.30 Beton pályaszerkezeti rétegek
e-UT 06.03.33

Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások

[18 oldal, 4 200 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.36

Hengereltbeton burkolatok tervezése és építése

[32 oldal, 4 400 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.37

Beton- és kompozitburkolatok tervezése és építése

[70 oldal, 8 300 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.40 Kő-, betonkő és műkő burkolatok
e-UT 06.03.43

Kiselemes burkolatok

[126 oldal, 16 900 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.50 Kötőanyag nélküli alaprétegek
e-UT 06.03.53

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

[54 oldal, 6 700 Ft+áfa] 

e-UT 06.03.60 Felületi bevonatok
e-UT 06.03.63

Útpályaszerkezetek bevonatai

[36 oldal, 4 800 Ft+áfa] 

e-UT 07.00 Általános szabályok
e-UT 07.00.10 Szabályzatok
e-UT 07.00.20 Általános tervezési előírások
e-UT 07.01 Hidak és műtárgyak tervezése
e-UT 07.01.10 Közúti hidak tervezése
e-UT 07.01.11

Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

[33 oldal, 5 600 Ft+áfa] 

e-UT 07.01.12

Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése (KHT) 2.

[23 oldal, 4 700 Ft+áfa] 

e-UT 07.01.13

Acélhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 3.

[136 oldal, 16 100 Ft+áfa] 

e-UT 07.01.14

Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 4.

[66 oldal, 9 000 Ft+áfa] 

e-UT 07.01.15

Öszvérhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 5.

[14 oldal, 3 700 Ft+áfa] 

e-UT 07.01.16

Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon

[7 oldal, 3 000 Ft+áfa] 

e-UT 07.01.18

Fahidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 8.

[8 oldal, 3 100 Ft+áfa] 

e-UT 07.01.20 Tartószerkezeti elemek tervezése
e-UT 07.02 Hidak és műtárgyak építése
e-UT 07.02.10 Közúti hidak építése
e-UT 07.02.11

Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése

[75 oldal, 8 900 Ft+áfa] 

e-UT 07.02.12

Acélhidak gyártása és szerelése

[41 oldal, 5 500 Ft+áfa] 

e-UT 07.02.13

Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok

[13 oldal, 3 600 Ft+áfa] 

e-UT 07.02.14

Közúti hidak építése IV. Nyitott munkagödör kialakítása, víztelenítése

[18 oldal, 4 200 Ft+áfa] 

e-UT 07.02.15

Közúti hidak építése V. Alapozások

[25 oldal, 4 900 Ft+áfa] 

e-UT 07.03 Hídszerkezetek
e-UT 07.03.10 Hídsaruk és dilatációs szerkezetek
e-UT 07.03.11_M1

Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[50 oldal, 6 200 Ft+áfa] 

e-UT 07.03.20 Hídszigetelések
e-UT 07.03.23_M1

Acél pályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[46 oldal, 5 800 Ft+áfa] 

e-UT 07.03.25

Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata

[72 oldal, 8 400 Ft+áfa] 

e-UT 07.04 Korrózióvédelem
e-UT 07.04.10 Szerkezetek korrózióvédelme
e-UT 07.04.11_M1

Acélszerkezetek korrózióvédelme (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[63 oldal, 9 000 Ft+áfa] 

e-UT 07.04.13

Kész betonszerkezetek korrózióvédelme

[52 oldal, 6 400 Ft+áfa] 

e-UT 07.05 Hídtartozékok
e-UT 07.05.10 Korlátok
e-UT 07.06 Alagutak
e-UT 07.06.10 Alagutak létesítése
e-UT 07.06.11

Közúti alagutak létesítése

[235 oldal, 26 000 Ft+áfa] 

e-UT 08.00 Általános szabályok
e-UT 08.00.10 Szabályzatok
e-UT 08.00.20 Áttekintés
e-UT 08.01 Közútkezelés
e-UT 08.01.10 Helyazonosítás
e-UT 08.01.11

Az azonosítópont típusú helyazonosítási mód

[50 oldal, 7 400 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.20 Nyilvántartás
e-UT 08.01.21

Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása

[30 oldal, 5 400 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.22

Országos közúti adatbanki szolgáltatás

[43 oldal, 5 500 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.23

Országos közutak nyilvántartása. Közúti hidak helyazonosítása

[11 oldal, 3 500 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.24

Országos közutak nyilvántartása. Közutak feletti akadályok

[38 oldal, 6 200 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.25

Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete

[60 oldal, 7 200 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.30 Útinform
e-UT 08.01.31

Az Útinform számára történő információszolgáltatás módja és rendje

[15 oldal, 2 600 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.40 Útkísérletek
e-UT 08.01.50 Úthálózat védelme
e-UT 08.01.51

Közúti járművek kerék-, tengelyterhelésének és össztömegének ellenőrzése

[18 oldal, 3 000 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.52

Műszaki biztonsági intézkedések csökkentett közúti űrszelvény és hídteherbírás esetén

[13 oldal, 2 500 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.53

Hatósági ellenőrzőhelyek kialakításának feltételei

[34 oldal, 5 600 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.60 Hídvizsgálatok
e-UT 08.01.61

Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata

[24 oldal, 4 800 Ft+áfa] 

e-UT 08.01.70 Helyi közutak
e-UT 08.02 Fenntartás
e-UT 08.02.10 Burkolatfenntartás
e-UT 08.02.12

Aszfaltburkolatok fenntartása

[92 oldal, 13 100 Ft+áfa] 

e-UT 08.02.20 Aszfaltburkolatok fenntartása
e-UT 08.02.30 Beton- és kőburkolatok fenntartása
e-UT 08.02.31

Betonburkolatok fenntartási technológiái

[25 oldal, 4 900 Ft+áfa] 

e-UT 08.02.33

Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése

[24 oldal, 4 800 Ft+áfa] 

e-UT 08.02.40 Hidak és műtárgyak fenntartása
e-UT 08.02.41

Közúti hidak fenntartása

[27 oldal, 5 000 Ft+áfa] 

e-UT 08.03 Üzemeltetés
e-UT 08.03.10 Téli útüzemeltetés
e-UT 08.03.11

Szórósó. Technikai nátrium-klorid

[16 oldal, 4 000 Ft+áfa] 

e-UT 08.03.12

Hóvédművek. Műanyaghálós hóvédművek

[16 oldal, 4 000 Ft+áfa] 

e-UT 08.03.20 Növényzet telepítése
e-UT 08.03.21

A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

[45 oldal, 6 100 Ft+áfa] 

e-UT 08.03.30 Hidak és műtárgyak üzemeltetése
e-UT 09.00 Általános szabályok
e-UT 09.00.10 Szabályzatok
e-UT 09.01 Anyagvizsgálatok
e-UT 09.01.10 Alapanyagok vizsgálata
e-UT 09.01.20 Keverékek vizsgálata
e-UT 09.01.30 Egyéb anyagok vizsgálata
e-UT 09.01.31

Út- és hídépítési betonok párazáró anyagainak minőségi követelményei és vizsgálati módszerei

[6 oldal, 3 000 Ft+áfa] 

e-UT 09.02 Szerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.02.10 Földművek vizsgálatai
e-UT 09.02.11

Radiometriás tömörségmérés

[24 oldal, 3 400 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.12

Közúti töltéssüllyedések mérése

[9 oldal, 3 200 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.20 Útpályaszerkezet felületének vizsgálatai
e-UT 09.02.22

Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel

[18 oldal, 3 200 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.26

Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel

[22 oldal, 4 600 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.28

RST-mérés, -értékelés és az eredmények feldolgozása

[22 oldal, 3 800 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.29

Útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata mozgó mérőeszközzel

[24 oldal, 3 900 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.30 Útpályaszerkezetek teherbírásának vizsgálatai
e-UT 09.02.31

Dinamikus teherbírásmérés

[52 oldal, 7 600 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.33

Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB)

[18 oldal, 4 200 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.34

Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása

[16 oldal, 4 000 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.36

Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel

[44 oldal, 6 100 Ft+áfa] 

e-UT 09.02.40 Út-pályaszerkezeti rétegek
e-UT 09.02.41

Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással

[8 oldal, 3 100 Ft+áfa] 

e-UT 09.03 Hídszerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.03.10 Betonkorrózió vizsgálata
e-UT 09.03.20 Hídszigetelések vizsgálata
e-UT 09.03.21

Közúti hídszigetelések felülettel párhuzamos tapadószilárdságának laboratóriumi vizsgálata

[9 oldal, 3 200 Ft+áfa] 

e-UT 09.03.22

Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési anyagok hőtűrő képességének laboratóriumi vizsgálata

[8 oldal, 3 100 Ft+áfa] 

e-UT 09.03.23

Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hőtűrő képességének és vízállóságának laboratóriumi vizsgálata

[8 oldal, 3 100 Ft+áfa] 

e-UT 09.04 Egyéb vizsgálatok
e-UT 09.04.10 Egyéb helyszíni mérések
e-UT 09.04.12

Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel

[14 oldal, 3 700 Ft+áfa] 

e-UT 09.04.15

Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei

[46 oldal, 6 700 Ft+áfa] 

e-UT 09.04.16

Mintavétel földműanyagokból

[15 oldal, 2 900 Ft+áfa] 

e-UT 09.04.20 Egyéb mérések
e-UT 09.04.21

Közúti beton-, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek roncsolásmentes és betonkorróziós vizsgálatai

[37 oldal, 5 300 Ft+áfa]