e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 07 Hidak és műtárgyak
e-UT 07.01 Hidak és műtárgyak tervezése
e-UT 07.01.10 Közúti hidak tervezése
e-UT 07.01.16 Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon

Kiterjed minden olyan megépült és forgalomba helyezett végleges és ideiglenes jellegű áthidalásra (híd, aluljáró, áteresz, védőcső, közműalagút, közművezetékek aknái stb., a továbbiakban: híd), amely az utakra és a járdákra vonatkozó jogszabályok hatálya alá eső utak és járdák része.

1. A híd geometriája
1.1. Űrszelvény
1.2. A híd keresztmetszeti méretei
2. Pályamegszakítás és pályacsatlakozás
3. Pályaburkolatok
4. Korlátok
5. Víztelenítés, vízelvezetés
6. Építészeti vonatkozások

Szakbizottság: Horváth Adrián (vezető)

Hatályos: 2002. szeptember 01.