e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 08 Fenntartás és útüzemeltetés
e-UT 08.03 Üzemeltetés
e-UT 08.03.10 Téli útüzemeltetés
e-UT 08.03.11 Szórósó. Technikai nátrium-klorid

A közutak téli üzemeltetési feladatainál síkosságmentesítésre általánosan használt technikai nátrium-kloriddal - szórósóval - szemben támasztott követelmény-szintek és vizsgálati előírások. További részleteket a szállítási szerződésben kell szabályozni.

1. Fogalommeghatározások
1.1. Szórósó
1.2. Mintavétel
1.3. Minta
1.3.1. A minták típusai
1.4. Mintaosztás
1.5. Vizsgálat
1.5.1. Megfelelőséget igazoló vizsgálat
1.5.2. Ellenőrző vizsgálat
1.5.3. Egyeztető vizsgálat
1.6. Szemmegoszlás
1.7. Vízben oldhatatlan rész
1.8. Klorid-tartalom
1.9. Olvasztó hatás
1.10. Tapadásgátló anyag
2. Követelmények
2.1. Általános követelmények
2.2. Műszaki követelmények
2.2.1. Összetétel
2.2.2. Szórósó szemmegoszlása
3. Mintavételek és vizsgálatok
3.1. Mintavétel
3.1.1. Mintavétel ömlesztett állapotban szállított termékből
3.1.2. Mintavétel előrecsomagolt állapotban szállított termékből
3.1.3. A minták jelölése
3.1.4. A mintavételi jegyzőkönyv adatai
3.2. Vizsgálatok
3.2.1. Nedvességtartalom meghatározása
3.2.2. Vízben oldhatatlan rész meghatározása
3.2.3. Klorid-tartalom meghatározása nátrium-kloridban kifejezve
3.2.4. Szemmegoszlás meghatározása
3.2.5. Tapadásgátló szer kimutatása
3.2.6. A szórósó olvasztási hatékonyságának meghatározása
4. Megfelelőség értékelése és igazolása
4.1. A megfelelőségértékelés általános szempontja
4.2. Megfelelőségigazolás
4.3. Nemmegfelelőségek
5. Szállítás, tárolás
6. Megjelölés
Mellékletek
M1. Mintavételi jegyzőkönyv
M2. Vizsgálatok
M3. Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Szakbizottság: Both Zsigmond, Kreschkáné Magyar Ilona (vezető), Lánczos János

Hatályos: 2010. április 15.