e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.03 Csomópontok tervezése
e-UT 03.03.10 Körforgalmú csomópontok
e-UT 03.03.11 Körforgalmak tervezése

1. Fogalommeghatározások 2. Általános tervezési előírások 2.1. A körforgalom főbb jellemzői, méretei 2.2. A körforgalmak alapváltozatai 2.3. Tervezési alapelvek 2.4. Járműsebességek a körforgalmon való áthaladás során 2.5. Vonalvezetés 2.6. Megvilágítás 2.7. Szegélyek 2.8. Járható gyűrű és rázóburkolat 2.9. Padka 2.10. Rézsűfelületek 2.11. Közúti üzemmel kapcsolatos létesítmények csatlakoztatása szabályos négyágú körforgalomhoz 2.12. Autóbusz- (trolibusz-) és nehéztehergépkocsi-forgalom 2.13. Villamospálya kialakítása 2.14. Körforgalom jelzőlámpás szabályozása 3. Mini körforgalom 3.1. Alkalmazási feltételek 3.2. A körközéppont és az ágak elrendezése 3.3. A középsziget kialakítása 3.4. Körpálya, belépő és kilépő sávok 4. Egysávos körforgalom 4.1. Csomóponti ágak kialakítása 4.2. Közösségi közlekedés, kerékpáros, gyalogosforgalom, mikromobilitás 4.3. Speciális megoldások 5. Többsávos körforgalom 5.1. Spirális körforgalom 5.2. Turbó körforgalom 6. Jelzésrendszer 6.1. A körforgalom forgalmát szabályozó jelzések 6.2. Az egyes körforgalomtípusok kötelező jelzései 6.3. A jelzések elhelyezésével kapcsolatos általános előírások 6.4. Útirányjelzés (Útbaigazító rendszer) 6.5. Többsávos körforgalmak különleges előírásai 6.6. Gyalogosok és kerékpárosok forgalmának szabályozására szolgáló jelzések Függelék F1. A tervezés során figyelembe veendő, közlekedésbiztonságot befolyásoló szempontok F2. Ellenőrzési eljárás a körpályán a geometriaválasztással kialakuló tényleges járműsebességekhez F3. Teljesítőképesség, forgalomminőség F4. Turbó körforgalom forgalomtól függő kialakítása F5. Mértékadó gépjárművek méretei F6. Útirányjelzés F7. Körforgalmak sajátos jelzései

Szakbizottság:

Bakos László, Bokker István, Czine Ferenc, Hóz Erzsébet, Keresztes László, Litkei Bálint, Mihálffy Krisztina, Mocsári Tibor (vezető), Nádasdy Tamás, Pattantyús-Ábrahám Gábor, Tóthné Temesi Kinga, Vedrődi Tamás

Hatályos: 2022. október 15.