e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 08 Fenntartás és útüzemeltetés
e-UT 08.01 Közútkezelés
e-UT 08.01.60 Hídvizsgálatok
e-UT 08.01.61 Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata

Kiterjed minden olyan megépült és forgalomba helyezett végleges és ideiglenes jellegű áthidalásra (híd, aluljáró, áteresz, védőcső, közműalagút, közművezetékek aknái stb., továbbiakban: híd), amely az utakra és járdákra vonatkozó jogszabályok hatálya alá eső utak és járdák része.

1. Fogalommeghatározások
2. Erőtani követelmények
2.1. Terhek
2.2. Erőtani követelmények
2.3. Alakváltozás
3. Kiindulási adatok, előkészítés
3.1. A teherhordó szerkezet megítélése
3.2. Elfogadható adatforrások
3.3. A szerkezet vizsgálati egységei
3.4. Az idővel kevéssé romló tulajdonságú anyagokból készült szerkezetek vizsgálata
3.5. A kedvezőtlen környezetben lévő, illetve jelentősen romló tulajdonságú anyagból készült szerkezetek vizsgálata
4. Minősítés
4.1. Megfelelő állapotú szerkezet
4.2. Tűrhető állapotú szerkezet
4.3. Veszélyes állapotú szekezet
5. Az erőtani követelmények kielégítésének igazolása
5.1. Általános előírások
5.2. Igazolás a használati tapasztalatok alapján
5.3. Igazolás erőtani számítás alapján
5.4. Igazolás próbaterhelés és erőtani számítás alapján
6. A teherhordó szerkezetek megerősítésének elvei

Szakbizottság: Horváth Adrián (vezető)

Hatályos: 2002. szeptember 01.