e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.02 Szerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.02.30 Útpályaszerkezetek teherbírásának vizsgálatai
e-UT 09.02.31 Dinamikus teherbírásmérés

A KUAB 2m FWD típusú (gépi) ejtősúlyos berendezéssel végzendő dinamikus teherbírásmérés vizsgálati eljárásának szabályozása.

1. Alkalmazás, felhasználási terület
2. Fogalommeghatározás
3. A KUAB mérőberendezés
3.1. Általános leírás
3.2. Mérési eljárás
4. A mérés előkészítése
4.1. Tárolás
4.2. Karbantartás
4.3. Mérőeszköz-ellenőrzés, kalibrálás
5. Üzembe helyezés
5.1. Üzembe helyezés, előkészítés
5.2. Kézi vezérlés ellenőrzése
5.3. Utazás (szállítás) a mérési helyre, telephelyre
5.4. Forgalombiztonsági előírások
6. Kényszerhelyzet
6.1. Meghibásodási csoportok
6.2. Műveleti eljárásmódok kényszerhelyzetben
6.3. Kényszerhelyzeti kikapcsolás
7. Hibakeresés
7.1. Általános ellenőrzési lista
7.2. Tömörített ellenőrző műveleti lista
7.3. Hibatáblázat
8. Üzemeltetés, mérés
8.1. Előkészítés, üzembe helyezés
8.2. Mérés
8.3. Mérőprogram és kezelési utasítás (KUAB általános)
8.4. A filenév megadása
8.5. Mérés általános leírása
8.6. Adatrögzítés
8.7. Mérés befejezése, utazás telephelyre

Szakbizottság: Baksay János (vezető)

Hatályos: 1998. január 01.