e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.02 Szerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.02.30 Útpályaszerkezetek teherbírásának vizsgálatai
e-UT 09.02.34 Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása

A KUAB dinamikus teherbírásmérési adatok feldolgozásának, adatbanki kapcsolatának szabályozása.

1. Az alkalmazás feltételei
2. Fogalommeghatározások
2.1. Teherbírás
2.2. Egyenértékű modulus átlaga
2.3. Mértékadó egyenértékű modulus
2.4. Minimális egyenértékű modulus
2.5. Legnagyobb egyenértékű modulus
2.6. Mértékadó behajlás
2.7. Megengedett behajlás
2.8. Teherbírási osztályzat
2.9. Kritikus réteg
2.10. Élettartam
2.11. Értékelési szakasz
2.12. Lokális modulusérték
2.13. Tervezési forgalom
2.14. Különösen hajlékony (aszfaltmakadám) pályaszerkezet
2.15. Hajlékony pályaszerkezet
2.16. Félig merev pályaszerkezet
3. A dinamikus teherbírás-mérési adatok kezelése
3.1. Nagyléptékű, állapotfelvételi vizsgálat
3.2. Ejtősúlyos behajlásmérés erősítés méretezéséhez
4. Számítások
4.1. A mértékadó egyenértékű modulus meghatározása
4.2. A dinamikus behajlásérték átszámítása
4.3. A mértékadó behajlás értéke
4.4. A teherbírási osztályzat meghatározása

Szakbizottság: Baksay János (vezető)

Hatályos: 2000. május 01.