e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 04 Forgalomszabályozás
e-UT 04.02 Közúti jelzőtáblák
e-UT 04.02.10 Közúti jelzőtáblák megtervezése
e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

A veszélyre figyelmeztető, az elsőbbségi, a tiltó vagy korlátozó, a kötelező, a különleges szabályokat jelző, a tájékoztató és az útbaigazító és utaló közúti jelzőtáblák, továbbá azok kiegészítő táblái kiválasztásának, megtervezésének és elhelyezésének meghatározása forgalomtechnikai és forgalombiztonsági szempontok alapján.

I. rész: Meghatározások és alapkövetelmények
1. Meghatározás és osztályozás
2. Alapkövetelmények
3. Fogalommeghatározások
4. Általános előírások
II. rész: A jelzőtáblák megtervezése
I. fejezet: Általános tervezési előírások
5. A megtervezés alapelve
6. A tervezés tilalma
7. A tervezés kötelezettsége
II. fejezet: Elhelyezési előírások
1. cikk: Általános előírások
8. A jelzőtáblák elhelyezése
2. cikk: Külön előírások az útmutató táblák elhelyezésére
9. Útmutató táblák általános elhelyezési előírásai
10. Útirány-előjelző táblák elhelyezése
11. Útirányjelző táblák elhelyezése
12. Útirány-előjelző és útirányjelző táblák elhelyezése úttest felett
13. Útvonal-megerősítő és útazonosító táblák elhelyezése
14. Útirányjelzés ideiglenes forgalmi rendnél és elterelésnél
3. cikk: A jelzőtáblák kihelyezése és bevonása
15. A kihelyezés és bevonás alapelvei
16. Az egyes jelzőtáblák kihelyezésének sorrendje
4. cikk: A jelzőtáblák érvénytelenítése, hatálytalanítása
17. Letakarás
18. Elfordítás
19. Áthúzás
III. fejezet: A KRESZ-táblák megtervezése
20. Méretek
21. Szín
22. Különleges előírások
23. A tilalom ellentételezése
IV. fejezet: Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése
5. cikk: A jelzések rendszere
24. A jelzésrendszer alapelvei
25. Az útbaigazító táblák megkülönböztetése
26. Az útmutató jelzőtáblák alkalmazásának rendszere
6. cikk: Az úti célok kiválasztásának szempontjai
27. Rangsorolás
28. Az úti célok kiválasztása
29. Távoli és közeli úti célok meghatározása
30. Külföldi úti célok meghatározása
31. Tájegység-megjelölések
7. cikk: Az úti célok feltüntetése az útmutató táblák egyes típusain
32. Útirány-előjelző és útirányjelző tábla
33. Útvonal-megerősítő tábla
8. cikk: Az útbaigazító táblák általános tartalmi előírásai
34. Útirány-előjelző és útirányjelző táblák
35. Útvonal-megerősítő táblák
36. Útazonosító jelzőtáblák
37. Helymeghatározó jelzőtáblák
38. Egyes útirány-előjelző táblák
39. Egyes utaló jelzőtáblák
9. cikk: Az útmutató jelzőtáblák megtervezése és megszerkesztése
40. Tervezés
41. Feliratok
42. Nyilak
43. Számpajzsok
10. cikk: Rávezető és terelőtáblák
44. Gyorsforgalmi utakra rávezető jelzőtáblák
45. Tehermentesítő utak jelzőtáblái
46. Terelőutak jelzőtáblái
47. Határátkelőhely és külföldi úti célok jelzőtáblái
11. cikk: Egyes önálló útbaigazító rendszerek
48. Idegenforgalmi jelzőtáblák
49. Kerékpáros útmutató jelzőtáblák
50. Telephelyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények jelzőtáblái
51. A parkolásirányítási rendszerek jelzőtáblái
52. A közterületi információs táblák
V. fejezet: A kiegészítő táblák megtervezése
53. Az alkalmazható kiegészítő táblák
54. Kivételt jelző kiegészítő táblák
55. Kiegészítő táblák feliratai, jelképei, méretei
VI. fejezet: Az egyesített jelzőtáblák megtervezése
56. Egyesített jelzőtáblák
III. rész: Az egyes táblafajtákra vonatkozó előírások
12. cikk: Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák (A)
57. A veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák felsorolása
58. Előírások a veszélyt jelző táblákra
13. cikk: Az elsőbbségi jelzőtáblák (B)
59. Az elsőbbségi jelzőtáblák felsorolása
60. Előírások az elsőbbségi jelzőtáblákra
14. cikk: Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák (C)
61. A tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák felsorolása
62. Előírások a tiltó vagy korlátozó jelzőtáblákra
15. cikk: Kötelező jelzőtáblák (D)
63. A kötelező jelzőtáblák felsorolása
64. Előírások a kötelező jelzőtáblákra
16. cikk: Különleges szabályokat jelző táblák
65. A különleges szabályokat jelző táblák felsorolása
66. Előírások a különleges szabályokat jelző táblákra
17. cikk: Tájékoztató jelzőtáblák (F)
67. A tájékoztató jelzőtáblák felsorolása
68. Előírások a tájékoztató jelzőtáblákra
18. cikk: Egyes útbaigazító és utaló jelzőtáblák (G)
69. Az egyes útbaigazító és utaló jelzőtáblák felsorolása
70. Előírások az egyes útbaigazító és utaló jelzőtáblákra
19. cikk: Kiegészítő táblák (H)
71. A kiegészítő táblák felsorolása
72. Előírások a kiegészítő táblákra
Melléklet
M1. Közúti jelzőtábla-kihelyezési adatlap (előírás)
M2. Az országos közutak útirányjelzésein felírandó településnevek jegyzéke
M3. Közúti határátkelőhelyek
M4. A településnevek rövidítésének módja a jelzőtáblákon
M5. Az olvashatósági távolság meghatározása

Szakbizottság: Csíkhelyi Béla (vezető), Kiss Károly, Kucsara Tibor

Hatályos: 2012. január 15.