e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 04 Forgalomszabályozás
e-UT 04.02 Közúti jelzőtáblák
e-UT 04.02.30 Közúti jelzőtáblák 2.
e-UT 04.02.32 Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik

A közúti jelzőtáblák közül az útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik alakjának, belső méreteinek és színeinek előírása.

1. Fogalommeghatározások
1.1. Keret
1.2. Számozott út
1.3. Szegély
1.4. Táblaelem
1.5. Táblázatos útirányjelző (útirány-előjelző) tábla
1.6. Térképes útirányjelző (útirány-előjelző) tábla
2. Általános előírások
3. A jelzőtáblák szerkesztése
4. Az útirányt jelző és előjelző táblák alakja és méretei
4.1. Alak
4.2. Az útirányt jelző és előjelző táblák méretei
5. Útbaigazító és utaló táblák elemeinek egymáshoz viszonyított távolságai
6. A jelzőtáblák betűrendes mutatója
7. A jelzőtáblákat ábrázoló lapok

Szakbizottság: Csíkhelyi Béla (vezető), Kiss Károly, Kucsara Tibor

Hatályos: 2012. január 15.