e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 07 Hidak és műtárgyak
e-UT 07.03 Hídszerkezetek
e-UT 07.03.20 Hídszigetelések
e-UT 07.03.23_M1  Acél pályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

Acél pályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata

1. Fogalommeghatározások
2. A szigetelési és burkolati rendszer tervezési alapelvei
3. Acél pályalemezre készülő szigetelés követelményei
3.1. A szigetelés és burkolatépítés személyi és tárgyi feltételei
3.2. A munkavégzés feltételei
3.3. Az acél pályalemezzel szemben támasztott követelmények
3.4. A szigetelési rendszer felépítése és követelményei
3.5. Kötő- és kopóréteg
4. A szigetelési és a burkolati rendszer csatlakoztatásai
4.1. Szigetelési rendszer csatlakoztatása kiemelt szegélyhez
4.2. Burkolati rendszer csatlakoztatása kiemelt szegélyhez
4.3. Szigetelési rendszer csatlakoztatása víznyelőkhöz
4.4 .Burkolati rendszer csatlakoztatása víznyelőkhöz
4.5. Szigetelési rendszer csatlakoztatása dilatációs szerkezethez
4.6. Burkolati rendszer csatlakoztatása dilatációs szerkezethez
4.7. Csatlakoztatás egyéb szerelvényekhez
4.8. Csatlakoztatás tartószerkezeti áttörés környezetében
4.9. Csatlakoztatás városi villamosvasúti pályához
5. Vizsgálatok
5.1. Típusvizsgálatok
5.2. Előkészítő munkák
5.3. A kivitelező gyártásközi és építés közbeni ellenőrzései
5.4. Folyamatellenőrzés
5.5. Igazoló ellenőrző vizsgálatok
5.6. Megerősítő ellenőrző vizsgálatok
5.7. Vizsgálati eljárások
6. A minőség igazolása
6.1. A minőségigazolás előírásai
6.2. Az értékcsökkentés-számítás elve
7. Biztonságtechnikai követelmények és tűzvédelmi előírások
7.1. Munka- és tűzvédelem
7.2. Szállítás, tárolás
7.3. Forgalombiztonság, elkorlátozás
8. Környezetvédelmi előírások
Melléklet
M1. Szigetelés vízzáróság-vizsgálata


 

Szakbizottság:

Buzás Györgyi, Csikós Csaba (vezető), Lukács Szabolcs

Hatályos: 2022. szeptember 15.