e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.04 Egyéb vizsgálatok
e-UT 09.04.10 Egyéb helyszíni mérések
e-UT 09.04.12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel

Az útfelület burkolatkeménységének kvázidinamikus mérése, vizsgálata és értékelése, egy erre a célra készült mobil mérőberendezéssel.

1. Az alkalmazás feltételei
2. Fogalommeghatározások
3. A vizsgálóberendezés
3.1. A mérőberendezés részei
3.2. Tartozékok
4. A vizsgálat végrehajtása
4.1. A mérés előkészítése
4.2. A mérés végrehajtása
4.3. Számítógépes mérőprogram
5. Vizsgálati eredmények
5.1. A vizsgálati eredmények számítása
5.2. A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma
6. Közlekedésbiztonsági előírások

Szakbizottság: Csontos Györgyné, Pallós Imre, Kővári József, Kuna Leventéné, Subert István (vezető)

Hatályos: 2001. április 01.