e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.03 Hídszerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.03.20 Hídszigetelések vizsgálata
e-UT 09.03.21 Közúti hídszigetelések felülettel párhuzamos tapadószilárdságának laboratóriumi vizsgálata

A beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelések felülettel párhuzamos tapadószikárdságának laboratóriumi meghatározása.

1. A vizsgálat elve
2. Fogalommeghatározások
3. Vizsgálati eszközök
3.1. Nyomógép
3.2. Kiírószerkezet
3.3. Tolómérő
3.4. Mérleg
4. A minta előkészítése vizsgálatra
4.1. Bitumenes lemezszigetelés
4.2. Műanyag, bitumen-, és cementalapú szigetelés
5. A vizsgálati próbatest készítése
6. A vizsgálat végrehajtása
7. Vizsgálati eredmény
7.1. Legnagyobb nyíróerő
7.2. Felülettel párhuzamos tapadószilárdság
8. A vizsgálati eredmények ismételhetősége és reprodukálhatósága

Szakbizottság: Karsainé Lukács Katalin, Kovács Károly, Vértes Mária (vezető)

Hatályos: 1999. december 01.