e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 05 Építőanyagok
e-UT 05.01 Alapanyagok
e-UT 05.01.20 Bitumenes kötőanyagok
e-UT 05.01.21 Kationaktív bitumenemulziók

A kationaktív bitumenemulziók minőségének keretelőírása tárgyú szabvány szerinti, az útépítési és
útfenntartási célra alkalmas, ásványolaj eredetű kationaktív bitumenemulziók minőségi
követelményei. E szabvány forrása az EN 13 808 szabvány angol nyelvű szövege.

Előszó
1. Alkalmazási terület
2. Vonatkozó szabványok, előírások és rendeletek jegyzéke
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
3.1. Besorolási osztályok
3.2. Declared value (dv)
3.3. Ragasztás (rg) Emulziós aszfaltkeverék (ea)
3.4. Felületi bevonat (fb)
3.5. Hidegaszfalt vékonyréteg (hav)
3.6. Emulziós aszfaltkeverék (ea)
4. Jelölések
5. Követelmények
6. Teljesítményállandóság értékelése és ellenőrzése
6.1. Teljesítményállandóság értékelésének általános szempontja
6.2. A teljesítmény igazolása
6.3. Típusvizsgálat
M1. melléklet –Termékjelölések
M2. melléklet – Teljesítménynyilatkozat-minta

Szakbizottság: Fülöp Pál (munkabizottság vezetője), Kovács Tamás, dr. Pallós Imre, Perlaki Róbert, dr. Vinczéné Görgényi Ágnes

Hatályos: 2018. március 15.