e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 08 Fenntartás és útüzemeltetés
e-UT 08.01 Közútkezelés
e-UT 08.01.50 Úthálózat védelme
e-UT 08.01.51 Közúti járművek kerék-, tengelyterhelésének és össztömegének ellenőrzése

1. Fogalommeghatározások
1.1. Aktív mérőfelület
1.2. Hatásos mérőfelület
1.3. Hiba
1.4. Hibahatárok
1.5. Kerékterhelés
1.6. Kerék- vagy tengelyterhelés-mérleg
1.7. Kerék- és tengelyterhelés-mérő berendezés kialakítása
1.8. Leolvasási módok
1.9. Mérési mód
1.10. A kerék- és tengelyterhelés-mérők mérési módja
1.11. Mérőeszköz (mérőberendezés)
1.12. Mérőhely
1.13. Mérősík
1.14. Össztömegmérő mérleg
1.15. Süllyesztékes mérőhely
1.16. Teherfelvevő
1.17. Tengelycsoport
1.18. Tengelycsoport-terhelés
1.19. Tengelyterhelés
1.20. Szintkiegyenlítő (vaktalp, vaklap, illetve szőnyeg)
1.21. Számított össztömeg
1.22. Számított tengelyterhelés
2. A mérőeszköz
2.1. Általános követelmények
2.2. Műszaki követelmények
2.3. Dokumentációs előírások
2.4. Mérőeszközök
3. Mérőhely
3.1. Mérőhely azonosítása
3.2. Kijelölt mérőhely
3.3. Eseti mérőhely
3.4. Mérőhelyeken alkalmazott mérőeszközök
3.5. Mérőhelyek nyilvántartása
4. Mérési eljárás
4.1. Előkészítő tevékenység
4.2. Mérőhely ellenőrzése
4.3. Mérőeszköz üzembe helyezése
4.4. Tengelyterhelés-mérés
4.5. Össztömeg-ellenőrzés
5. Mérési eredmények kiértékelése
5.1. Korrigált mérési eredmény meghatározása
5.2. Számított tengelyterhelés megállapítása
5.3. Számított össztömeg megállapítása
6. A mérés dokumentálása
6.1. Mérési bizonylat
6.2. Mérési jegyzőkönyv
7. Közlekedésbiztonsági, munkavédelmi előírások

Szakbizottság: Alkér András, Berei Albert, Bukta Péter (munkabizottság vezetője), Gál Péter, Hartmann Tamás, Kálóczi László, Krizsán György, Rónay László, Schanda György

Hatályos: 2018. március 15.