e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 07 Hidak és műtárgyak
e-UT 07.03 Hídszerkezetek
e-UT 07.03.10 Hídsaruk és dilatációs szerkezetek
e-UT 07.03.11_M1 Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

A közúti hidak (hidak) saruinak, dilatációs elemeinek kiválasztásával, (tervezésével) beépítésével, ellenőrzésével, fenntartásával kapcsolatos követelmények.

1. Bevezetés
1.1. Fogalmak
1.2. Azelőírás szerepe
1.3. A hidak fontossági osztályba sorolása
1.4. A mértékadó nehézforgalmi intenzitási kategória meghatározása
2. Hídsaruk
2.1. Általános követelmények
2.2. Sarutípusok speciális követelményei
2.3. A csúszófelületek anyagai és jellegzetességei
2.4. A sarukiválasztás folyamata
2.5. Az összegzett sarumozgások vizsgálata
2.6. Sarurendelés
2.7. Sarutervezése
2.8. Az előírt paraméterek teljesítésének igazolása
2.9. A saru és a hídszerkezet kapcsolata
2.10. A saru szállítása, tárolása
2.11. A saru beépítése
2.12. A sarukv izsgálata, fenntartása
2.13. A saru cseréje
3. Dilatációs elemek
3.1. Követelmények
3.2. A legfontosabb dilatációs elemek jellegzetességei és speciális követelményei
3.3. A dilatációkiválasztás folyamata
3.4. Korrózióvédelem
3.5. Fáradási ellenállás
3.6. A dilatációs elem megrendelése
3.7. Dilatációs szerkezet tervezése
3.8. Az előírt paraméterek teljesítésének igazolása
3.9. A dilatációs elem és a hídszerkezet kapcsolatának kialakítása, a dilatációselem beépítése
3.10. A dilatációk vizsgálata, fenntartása
Mellékletek
M1. A legfontosabb sarutípusok jellegzetességei, jellemző meghibásodásai és speciális követelményei
M2. Sarufutás és saruperemmozgás meghatározása (Mintapélda)
M3. Sarurendelési adatlap
M4. Sarubeépítési jegyzőkönyv
M5. A legfontosabb dilatációs elemek jellegzetességei, jellemző meghibásodásai és speciális követelményei
M6. Dilatációrendelési adatlap
M7. Dilatációbeépítési jegyzőkönyv
M8. Az átmeneti zóna kialakítása
M9. Saruk/dilatációk mozgástartománya szélsőértékének meghatározása 48

Szakbizottság: Gábriel László, Hodik Zoltán, Magyar János, Pusztai Pál, Völgyi István (vezető)

Hatályos: 2020. szeptember 15.