e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 05 Építőanyagok
e-UT 05.01 Alapanyagok
e-UT 05.01.10 Ásványi anyagok
e-UT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmazok

Az utak, repülőterek, valamint hídburkolatok aszfaltkeverékeihez, felületi bevonataihoz, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegekhez, az út- és hídépítési pályabetonok, valamint közúti műtárgyak építéséhez, fenntartásához használt természetes és mesterséges eredetű, valamint újrahasznosított kőanyaghalmazok kőzetfizikai, szemszerkezetei, tisztasági követelményei.

1. Alkalmazási feltételek
2. Kőanyaghalmazok szabványai
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
4. Jelen dokumentumban használt jelölések
5. Általános követelmények
6. Szemszerkezeti követelmények
7. Kőzetfizikai követelmények
8. Kémiai követelmények
9. Időállósági követelmények
10. Kőlisztek követelményei
11. Üzemi gyártásellenőrzési rendszer teljesítményállandóságának ellenőrzése és értékelése
12. Építési termékhez tartozó kötelező dokumentumok
13. Azonosítás
Mellékletek

Szakbizottság: Bobály János, Ézsiás László, Here Zsolt, Kárpáti László (vezető), dr. Kausay Tibor, Kollár Zoltán, Szabó Róbert

Hatályos: 2019. január 01.