e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.04 Kerékpárutak és gyalogjárdák tervezése
e-UT 03.04.10 Kerékpárutak tervezése
e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése

A közúti közlekedési infrastruktúra elemeinek kerékpározásra alkalmas módon történő kialakítására szolgáló tervezési eszközök.

1. Kerékpárosbarát létesítmények tervezésének alapjai
1.1. Alapelvek
1.2. A kerékpár és a kerékpárral közlekedők
1.3. Űrszelvény, szélességi méretek értelmezése, oldalakadály-távolság
1.4. Látótávolságok
1.5. Forgalmi tervezés
1.6. A pályaszerkezet tervezése
1.7. Vízelvezetés
1.8. Műtárgyak
1.9. A tervezés folyamata
2. Kerékpározható közúthálózat
2.1. Hálózati szintek, szerepek
2.2. Hálózattervezés
2.3. Komfortszint
3. A létesítmények típusának kiválasztása
3.1. Lakott területen
3.2. Lakott területen kívül
4. A létesítménytípusok kialakítása
4.1. Forgalomcsillapított utak
4.2. Konfliktuscsökkentés vegyes forgalmú utakon
4.3. Különleges forgalmi sávok
4.4. Kerékpárút
4.5. Gyalog- és kerékpárút
4.6. Gyalogos és kerékpáros övezet
4.7. Egyéb kerékpározásra alkalmas infrastruktúra-elemek
4.8. Típusváltások
5. Csomópontok kialakítása
5.1. A csomóponttervezés alapelvei
5.2. Egyenrangú csomópontok (útkereszteződések)
5.3. Jelzőtáblás forgalomszabályozású csomópontok
5.4. Jelzőlámpás forgalomszabályozású csomópontok
5.5. Körforgalom
5.6. Csak kerékpárral átjárható csomópontok
5.7. Különszintű csomópontok
5.8. Autóbusz-megállók
6. Közlekedési pályák keresztezése folyópályán
6.1. Alapelvek
6.2. Kerékpárút-átvezetés folyópályán
6.3. Vasútvonalak keresztezése
6.4. Gyalogutak és sétányok keresztezése
7. Kerékpártárolás
7.1. A kerékpárparkolás eszközei
7.2. Az elhelyezés szempontjai
7.3. Pihenőhelyek
8. A kerékpározás kiegészítő létesítményei, tartozékok
8.1. Elhatároló elemek
8.2. Tolósínek
8.3. Megvilágítás
8.4. Útbaigazító táblák
8.5. Környezeti kapcsolatok
8.6. Zöldfelületek, növényzet
Függelék

Szakbizottság: Barna Zsolt (vezető), Bereczky Ákos, Berencsi Miklós, Hirkó Görgy, Kajtár Szilárd, Kunhalmi Zoltán, Lendvai Gábor, Mihálffy Krisztina, Tőkés Balázs,Vincze Tibor

Hatályos: 2019. május 15.