e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 06 Útépítés
e-UT 06.03 Pályaszerkezetek
e-UT 06.03.60 Felületi bevonatok
e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai

A felületi bevonat mint utak és egyéb forgalomnak kitett felületek kezelésére való termék, valamint utak és egyéb közlekedési területek (pl. gyalogjárdák és kerékpárutak) felületi kezelésére használt hidegaszfalt vékonyrétegek elnevezésű útépítési termék építéséhez a teljesítménykövetelmények és ellenőrző eljárások leírása.

1. Előszó
2. Az alkalmazás feltételei
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
4. Jelölések és rövidítések
5. Felületi bevonatok
5.1. Alapanyagok követelményei
5.2. Felületi bevonatok tervezési, kivitelezési követelményei
6. Felületi bevonatok vizsgálati módszerei
6.1. Hibák szemrevételezéses értékelése
6.2. Makroérdesség
6.3. Tartósság
7. A minőség értékelése és igazolása
7.1. Első típusvizsgálati próbaszakasz (TAIT)
7.2. Üzemi gyártásellenőrzés
7.3. A minőség igazolása
8. Azonosítás
9. Hidegaszfalt vékonyréteg (Slurry Surfacing)
9.1. Alapanyagok követelményei
9.2. Hidegaszfalt vékonyréteg tervezési, kivitelezési követelményei
10. Hidegaszfalt vékonyrétegek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
10.1. Hibák szemrevételezéses értékelése
10.2. Makroérdesség
10.3. Kötőanyag tapadása
10.4. Tartósság
10.5. A hidegaszfalt vékonyréteg keverékeinek mintavételi gyakorisága és vizsgálatai
11. Azonosítás
12. Minőségértékelés és -igazolás
12.1. Első típusvizsgálat próbaszakasz építése
12.2. Üzemi gyártásellenőrzés
12.3. A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) minőség igazolása
Melléklet

Szakbizottság: Fülöp Pál (vezető), Kovács Tamás, Pluhár Márton, Zugor István

Hatályos: 2019. május 15.