e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 05 Építőanyagok
e-UT 05.02 Keverékek
e-UT 05.02.40 Egyéb anyagok, keverékek
e-UT 05.02.43 Útburkolati jelek anyagai és felhasználói követelményei

Termékelőírásként az útburkolati jelek létesítésére alkalmas anyagok, valamint az útburkolaton elhelyezett jelek minőségi követelményei.

1. Az előírás tárgya
2. Fogalommeghatározások
3. Az útburkolati jelek anyagai
3.1. Környezetvédelmi előírások
3.2. Felhasználható útburkolati jelek anyagai és követelményei
4. Az útburkolatijel-anyagfajták alkalmazási feltételei
4.1. Egyes útburkolatijel-anyagfajták alkalmazási területe
4.2. Az útfelület előkészítése, környezeti hatások
4.3. Időjárási viszonyok
4.4. A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb követelmények
5. Megvalósult jel követelményei
5.1. Rétegvastagság
5.2. Fényvisszavető képesség
5.3. Szín
5.4. Érdesség
5.5. Geometria
5.6. Száradási/kihűlési vagy forgalomba helyezési idő
5.7. Teljes élettartam
6. Minőség-ellenőrzési módszerek, mérések feltételei
6.1. Laboratóriumi vizsgálatok
6.2. Helyszíni vizsgálatok
6.3. Értékcsökkentési tényező
7. A minőséget befolyásoló adatok dokumentálása
7.1. Saját ellenőrző vizsgálatok (F2. függelék)
7.2. Alapanyaggyártói nyilatkozatok
8. Útburkolati jelek eltávolítása
8.1. Mosás
8.2. Égetés
8.3. Marás
8.4. Szemcseszórás
8.5. Átfestés
8.6. Ragasztás
Melléklet
M1. Mintavételi és minőségigazolási terv tartalmi és formai követelményei
M2. A technológiai utasítás adatai
Függelék
F1. Segédlet az útburkolatijel-festék-anyagok kiválasztására
F2. Saját ellenőrző vizsgálatok jegyzőkönyve (MINTA)
F3. Teljesítménynyilatkozat (MINTA)
F4. Segédlet a mintavételi és minőségigazolási terv elkészítéséhez

Szakbizottság: Hajas Ákos, Litkei Bálint, Méder László, Nagy-Pál Róbert, Nagy Zoltán (vezető), Pataki Mihály, Szabó Sándor, Tóth Tibor

Hatályos: 2019. július 15.