e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.02 Szerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.02.20 Útpályaszerkezet felületének vizsgálatai
e-UT 09.02.28 RST-mérés, -értékelés és az eredmények feldolgozása

Lézeres távolságmérésen alapuló mérőberendezésekkel végzett állapotfelvételi mérések.

1. Az alkalmazás feltételei
2. Szakkifejezések, jelölések
3. A berendezéssel szemben támasztott követelmények
3.1. A mérőberendezés
3.2. Hosszirányú egyenetlenség-, hosszprofilmérés
3.3. Keresztirányú egyenetlenség és keresztprofil
3.4. Textúra
3.5. Vonalvezetés
3.6. Digitális fényképekkel szembeni követelmény
3.7. Hosszmérés
3.8. Helymeghatározással szembeni követelmény
3.9. Nemzetközi összemérés
4. A mért jellemzők paraméterei
4.1. Egyenetlenség
4.2. Keréknyomvályú és keresztprofil
4.3. Felületi textúra
4.4. Vonalvezetés
5. A mérőberendezés és a mérés közlekedésbiztonsági előírásai
6. A mérőberendezés ellenőrzése, beállítása
7. A mérés előkészítése, végrehajtása
7.1. Kiegészítő előírások állapotfelvételi mérés esetén
7.2. Kiegészítő előírások projektmérések esetén
8. Ismételhetőségi feltételek
8.1. Határértékek két ugyanazon szakaszon végzett mérés keréknyomvályú-értékeire
8.2. Határértékek két ugyanazon szakaszon végzett mérés egyenetlenségértékeire
9. Mérési eredmények, további feldolgozás
10. Feldolgozási, hasznosítási szintek
10.1. Adatbanki tárolás
10.2. Főbb paraméterek grafikus megjelenítése
Melléklet
Függelék
F1. Az IRI-javítás lehetőségei

Szakbizottság: dr. Ambrus Kálmán, Baksay Fruzsina, Kettinger Ottó, Pásti Balázs, Tímár József, Tóth Tibor (vezető)

Hatályos: 2020. május 15.