e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 04 Forgalomszabályozás
e-UT 04.05 Elkorlátozás
e-UT 04.05.10 Útelzárás
e-UT 04.05.14 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása

Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomkorlátozása. Az útügyi műszaki előírás példát mutat a különböző kategóriájú utakon előforduló valamennyi tevékenység jelzésrendszerére, elkorlátozására.
A bemutatott ábrák példa jellegűek, és nem pótolják a konkrét helyszínek és tevékenységek alapján meghatározandó ideiglenes forgalomszabályozási terveket, mert azokat a tényleges helyszínre vonatkoztatva kell egyedileg megtervezni.

1. Fogalommeghatározások
2. Alapelvek
2.1. A közúton folyó munkák csoportosítása
2.2. A forgalomszabályozás csoportosítása
2.3. A jelzőtáblák kivitelére és elhelyezésére vonatkozó szempontok
2.4. A szabadon hagyandó útszélesség
2.5. A közúti forgalom zavarásának mértéke
2.6. A hasznos útterület szélessége
2.7. Meglévő úttartozékok megközelítése
2.8. Ideiglenes útburkolati jelek és terelőelemek
2.9. A lezárás maximális hossza
2.10. Forgalomkorlátozások egymástól való távolsága
2.11. Forgalmi sávok kapacitásának meghatározása pályaátterelés esetén (autópályák, illetve egyéb osztottpályás, többsávos utak)
2.12. Egy forgalmi sávra szűkülő utak forgalomirányítása
2.13. Érvénytelenítés, eltávolítás
2.14. Méret, táblanagyság
2.15. Állandó munkahelyek körülhatárolása, elkorlátozása és jelzései
2.16. Munkahelyek előjelzése
2.17. Mozgó munkahelyek körülhatárolása, jelzése és előjelzése
2.18. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történő munkavégzés
2.19. A jelzések és elkorlátozási eszközök kihelyezési és bevonási időbeli sorrendje
2.20. Befejezés utáni visszaállítás
2.21. Út- (közmű-) építés adatairól tájékoztatást adó táblák
2.22. Közútkezelői hozzájárulás
2.23. Az ideiglenes forgalomszabályozási terv tartalma
3. A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei
3.1. Függőleges jelzések
3.2. Munkaterületet elkorlátozó elemek
3.3. Burkolaton, megjelenő terelőelemek
3.4. Egyéb eszközök
4. Autópályákon folyó munkák ideiglenes forgalomszabályozása
4.1. Állandó munkahelyek (A1–A17. ábra)
4.2. Mozgó munkahelyek (B1–B11. ábra)
5. Autóutakon folyó munkák ideiglenes forgalomszabályozása
6. Különszintű csomópontok térségében végzett munkák mozgó forgalomterelése
6.1. Lassítósávok (C1–C6. ábra)
6.2. Gyorsítósávok (C7–C11. ábra)
6.3. Csomóponti ágak (C12–C14. ábra)
6.4. Gyűjtő-elosztó pálya (C15–C21. ábra)
7. Emelt sebességű, négysávos főutakon folyó munkák ideiglenes forgalomszabályozása
7.1. Állandó munkahelyek (D1–D7. ábra)
7.2. Mozgó munkahelyek (E1–E3. ábra)
8. Autópályák, autóutak és emelt sebességű utak forgalomtereléseinek keresztmetszeti kialakítása (F1–F3. ábra)
9. Lakott területen kívüli két forgalmi sávos utakon folyó munkák ideiglenes forgalomszabályozása
9.1. Állandó munkahelyek (G1–G7. ábra)
9.2. Mozgó munkahelyek (H1–H11. ábra)
10. Lakott területen lévő utakon folyó munkák ideiglenes forgalomszabályozása
10.1. Ideiglenes forgalomszabályozás (I1–I4. ábra)
10.2. Irányonként több forgalmi sávos utak (J1–J5. ábra)
10.3. Mozgó munkahelyek (K1–K4. ábra)
10.4. Kerékpáros létesítmények ideiglenes forgalomszabályozása

Szakbizottság: Békefi János, Dobos Csaba, Hajas Ákos, Hajnal János, Hunyadi Zoltán, Kiss Ernő (vezető), dr. Mocsári Tibor, Suta György, Szabó Gábor

Hatályos: 2020. május 15.