e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 07 Hidak és műtárgyak
e-UT 07.03 Hídszerkezetek
e-UT 07.03.20 Hídszigetelések
e-UT 07.03.25 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata

A közúti hidak vasbeton pályalemezének szigetelése, aszfalt- vagy betonburkolata.

1. Alkalmazási terület (szakmai alkalmazási előírás)
2. Fogalommeghatározások
3. A szigetelési és a burkolati rendszer tervezési előírásai
3.1. Általános előírások
3.2. A hídpályalemez szigetelési rendszerének kiválasztása
3.3. A hídpálya aszfaltburkolati rendszerének tervezése
3.4. A hídpálya betonburkolatának tervezése
3.5. Járdaburkolat tervezése
4. A szigetelési és a burkolati rendszer csatlakozásainak tervezése
4.1. Csatlakoztatás kiemelt szegélyhez, víznyelőhöz
4.2. Csatlakoztatás dilatációs szerkezethez
4.3. Átvezetés rejtett dilatációs szerkezet felett
4.4. Átvezetés fix csuklóhézag felett
4.5. A híd és az útpálya csatlakozása
4.6. A hídburkolati szivárgórendszer tervezése
5. Az alkalmazható termékek követelményei
5.1. Általános feltételek
5.2. A kellősítés anyagai
5.3. Az alapozás anyagai
5.4. Forró bitumenes ragasztómassza
5.5. Modifikált bitumenes lemezszigetelések (mBL)
5.6. Rugalmas műanyag alapú szigetelések (RMA)
5.7. Modifikáltbitumen-alapú szigetelések (PmB)
5.8. A védőaszfalt és az aszfaltburkolat keverékei
5.9. Pályabeton-keverékek
5.10. Hézagkitöltő anyagok, bitumenes tömítőszalagok
6. A szigetelési és burkolati rendszer építésének követelményei
6.1. A kivitelezés követelményei
6.2. A pályalemez betonfelületének követelményei, a felület-előkészítés előírásai
6.3. A betonfelület-javítás és a felületkiegyenlítés követelményei
6.4. A pályalemez betonfelületének kellősítése, a szigetelés alapozása
6.5. Bitumenes lemezek leragasztása forró bitumenes ragasztómasszával
6.6. Bitumenes lemezek leragasztása hegesztéssel
6.7. Rugalmas műanyag alapú szigetelések (RMA) készítése
6.8. Modifikáltbitumen-alapú szigetelések (PmB) készítése
6.9. Védőaszfaltréteg
6.10. Aszfalt kötő- és kopórétegek
6.11. Fugák az aszfalt védő- és a burkolati rétegekben
6.12. Betonburkolat építés előírásai
6.13. A pályabeton-burkolat hézagképzés előírásai
6.14. Beépített hídtartozékok, hídszegély-csatlakozások
7. Vizsgálatok
7.1. Típusvizsgálatok
7.2. A kivitelező gyártásközi és építés közbeni ellenőrzései
7.3. Megfelelőséget igazoló vizsgálatok
7.4. Megerősítő ellenőrzések
7.5. Vizsgálati eljárások
8. Megfelelőségértékelés
8.1. Az értékcsökkentési tényezők számítása
9. Biztonságtechnikai követelmények és tűzvédelmi előírások
Mellékletek
M1. Felületre merőleges tapadószilárdság (helyszíni) mérése
M2. A sóállóság vizsgálata mindkét szigeteléstípusra
M3. Vegyszerállósági vizsgálat végrehajtása mindkét szigetelési rendszeren
M4. Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés vizsgálati módszerei
M5. A betonfelület nedvességtartalmának meghatározása CM-készülékkel
M6. Segédlet a harmatpont meghatározásához
M7. Aszfaltrétegek tömörségének meghatározása
Függelék
F1. Építési körülmények mérési jegyzőkönyve
F2. Felületre merőleges tapadószilárdság mérési jegyzőkönyve
F3. RMA rugalmas szórt műanyag alapú szigetelőréteg képlékenyvastagság-mérése
F4. Aszfaltkeverékek beépítési hőmérsékletének mérése
F5. Beépített mennyiségek jegyzőkönyve

Szakbizottság: André László, Buzás Györgyi, Csikós Csaba (vezető), Jencs Árpád, Kiss-Szabó Annamária, Lukács Szabolcs, Porubský Tamás, Tóth Emília, Tóth László, Uhrin Zsolt, Vörös Zoltán

Hatályos: 2020. október 15.