e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 07 Hidak és műtárgyak
e-UT 07.06 Alagutak
e-UT 07.06.10 Alagutak létesítése
e-UT 07.06.11 Közúti alagutak létesítése

A közúti alagút műszaki üzemeltetésével és forgalmi üzemeltetésével kapcsolatos előírások bármilyen építési módszerrel épített közúti alagútra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a szerkezetek tervezésére és kivitelezésére vonatkozó fejezetek csak a hagyományos alagútépítési módszerrel megvalósítandó, lövellt betonos biztosítású alagutakra teljes értékűek, és csak eseti kitekintéssel rendelkeznek az egyéb építési módszerrel megvalósítandó alagutakra.

1. Az előírás tárgya, hatálya és alkalmazási területe
1.1. Az előírás tárgya és hatálya
1.2. Összhang az európai szabályozással
1.3. Eltérés engedélyezése
1.4. Szerves kapcsolat a KTSZ útügyi műszaki előírással
2. Fogalommeghatározások és jelölések
2.1. Szakkifejezések
2.2. Különös fogalmak meghatározása
3. Tervezés
3.1. A tervezés általános elvei
3.2. A közúti közlekedés alagúti követelményeinek kielégítése
3.3. Az építmények tervezése – Alagutak általános tervezése
3.4. A hagyományos alagútépítési módszerrel megvalósítandó, lövellt betonos biztosítású alagutak szerkezeteinek tervezése
3.5. Felszerelés és berendezés a műszaki üzemre
3.6. Felszerelés a forgalmi állapotokra
3.7. Az üzemeltetés (üzemvitel) tervezése
4. Kivitelezés, megvalósítás
4.1. Előszó
4.2. Hagyományos alagútépítés bányászati munkái
4.3. Falazat szerkezetépítési munkái
4.4. Alagútépítési munkák organizációja
4.5. Betonokkal szemben támasztott követelmények
4.6. Minőségbiztosítás és -tanúsítás
5. Üzemeltetés-fenntartás
5.1. Alagutak műszaki üzemi rendszerei
5.2. Felszerelés a forgalmi üzemeltetési állapotokra
5.3. Az alagút műszaki üzeme és fenntartása
Mellékletek
M1. Alagutak közlekedési és forgalmi űrszelvényének szerkesztése
M2. Alagutak környezetvédelmi tervezése
M3. A biztonsági dokumentáció és a kockázatelemzés tartalmi összetevői
M4. Tervezési főmérnök
M5. A forgalmi üzem tervezéséhez szükséges jellemzők
M6. Rendszertervi követelmények
M7. A vázlatterv tartalmának rendszere
Függelék
F1. Szempontok a közlekedési pálya nyomvonalvezetésének tervezéséhez
F2. Alagutak felosztása
F3. Gépesített alagútépítés
F4. A vállalatbaadással kapcsolatos megfontolások
F5. Ajánlások az útépítési tanulmányterv készítője számára a közút felszín alatt vezetett szakaszai kijelöléséhez
F6. Alagút építményének és felszerelésének használati ideje
F7. Példa a mintavételi és minősítési tervhez
F8. Javaslat az egyes építési módokhoz meghatározandó talaj/kőzetparaméterek köréhez
F9. A közúti alagutak: Gépjárművek emissziói és a szellőzési levegőigény című PIARC 2012 kiadvány alkalmazása
F10. Fejtési pontatlanságok tájékoztató értékei előzetes költségbecsléshez
F11. Néhány horgonymegoldás
F12. Példák leállóöböl kialakítására ikerjáratos alagútban
F13. Szellőzőcsatorna néhány részletmegoldása
F14. Építési határvonalak és a DIN 18 312 szerinti mérettűrések

Szakbizottság: – Tervezés: Grabarits József (vezető), Balogh Richárd, Csonka László, Eberhardt Gábor, Endrődi Péter, Kérszigeti Alex, Kovács Ákos, Laufer Imre, Pankotai Csaba, Pethő Csaba, Tasnádi Tamás, Zámbó Zsolt – Építés: Fábián Miklós (vezető), Csikós Csaba, dr. Fehérvári Sándor, Holu Gergely, Horváth Ferenc, Kandó György, Karkus János, Pribil Vencel, Sunyovszky Gábor – Üzemeltetés: dr. György Pál (vezető), Cserenyi Gábor, Dani Bence, Gábriel László, Keresztes Gábor, Pfeningberger Ottó, Szemeti Gábor, Varga Barbara

Hatályos: 2021. január 15.