e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.06 Vasúti keresztezések tervezése
e-UT 03.06.10 Szintbeni átjárók tervezése
e-UT 03.06.11 Szintbeni közúti–vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés

A szintbeni közúti-vasúti átjárók létesítése, geometriai kialakítása, pályaszerkezete, víztelenítése, forgalomszabályozása és üzemeltetése.

1. Vasúti átjárók létesítése, tervezése
1.1. A vasúti átjárók létesítése, megszüntetése
1.2. A vasúti átjárók tervezése
2. Vasúti átjárók kialakítása
2.1. Helyszínrajzi kialakítás
2.2. Hossz-szelvényi kialakítás
2.3. Keresztmetszeti kialakítás
2.4. Vasúti átjárók közúti burkolatával szemben támasztott követelmények
3. Rálátási terület
3.1. Teljes rálátási háromszög meghatározása
3.2. Csökkentett rálátási háromszög
3.3. Rálátási terület íves vasúti pálya esetén
3.4. Rálátás biztosítása
3.5. Figyelembe veendő szempontok a településrendezési tervekben
4. Vasúti átjárók forgalmának szabályozása, a közúti jelzések elhelyezése
4.1. A forgalmi rend és biztonsági előírások meghatározása
4.2. Vasúti átjárók biztonságának növelése
5. Gyalogosok illetve kerékpárosok átvezetése a vasúti pályán
5.1. Gyalogosok és kerékpárosok átvezetése a közút vasúti átjárójában
5.2. Gyalogosok átvezetése önálló vasúti gyalogos-átkelőhelyen
5.3. Kerékpárosok átvezetése önálló (kerékpáros) vasúti átjáróban
6. Vasúti átjárók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
6.1. Vasúti átjáró üzemeltetése és fenntartása, téli üzemeltetési feladatok
6.2. Vasúti átjárók nyilvántartása
6.3. Vasúti átjárók időszakos felülvizsgáalta
Függelék
F1. Fogalommeghatározások

Szakbizottság: Kovács Vilmos, Mocsári Tibor, Rétlaki László (vezető), Schile Ferenc

Hatályos: 2005. május 01.