e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 07 Hidak és műtárgyak
e-UT 07.04 Korrózióvédelem
e-UT 07.04.10 Szerkezetek korrózióvédelme
e-UT 07.04.13 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme

Közúti beton, vasbeton, feszített vasbeton szerkezeti elemek korrózió elleni védelme, tartósságuk biztosítása, használati tulajdonságaik helyreállítása, illetve új, élettartam-növelő eljárások szabályozása; kiemelt alkalmazási terület: hidak, áthidaló műtárgyak korróziónak kitett szerkezeti elemei.

1. Az alkalmazás feltételei
1.1. Alkalmazási terület
2. Fogalommeghatározások
3. Betonszerkezetek korrózió elleni védelmének tervezési előírásai
3.1. Általános előírások
3.2. A védendő alapfelülettel szemben támasztott követelmények
3.3. A felületvédelemmel szemben támasztott általános követelmények
4. Az alkalmazható felületvédelmi rendszerek követelményei
4.1. Általános feltételek
4.2. A betonfelület-védő rendszerek fajtái, ismertetése és alkalmazási területe
4.3. A felületvédelmi rendszerek felépítése
4.4. Részletes tulajdonságok
5. A kivitelezés előírásai
5.1. Általános előírások
5.2. Az alapfelület előkészítése
5.3. Alapozás
5.4. A felületvédelem felépítése, rétegrendje
5.5. Biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások
5.6. Környezetvédelmi előírások
6. A minőségigazoláshoz szükséges vizsgálatok
6.1. Elvégzendő vizsgálatok
6.2. Típusvizsgálat
6.3. Termékazonosító vizsgálatok
6.4. Építés közbeni vizsgálatok
6.5. Minőségigazoló vizsgálatok
6.6. Megerősítő ellenőrzések
6.7. Vizsgálati vizsgálatok
7. Minőség igazolása
7.1. A minőségizagolás elve
7.2. Az értékcsökkentési tényezők számítása
7.3. A minőségigazolási dokumentáció tartalma
Melléklet
M1. Hidakon előforduló környezeti osztályok
Függelék
F1. Harmatpont-hőmérséklet a levegő-hőmérséklet és a relatív levegőnedvesség-tartalom függvényében

Szakbizottság: Berecz András, Buzás Györgyi, Fazekas Ferenc, dr. Fenyvesi Olivér, dr. Porubský Tamás, dr. Seidl Ágoston (vezető)

Hatályos: 2021. május 15.