e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 07 Hidak és műtárgyak
e-UT 07.02 Hidak és műtárgyak építése
e-UT 07.02.10 Közúti hidak építése
e-UT 07.02.12 Acélhidak gyártása és szerelése

Az acélszerkezetű hidak, valamint az egyéb anyagú közúti hidak és más közúti műtárgyak (pl. öszvérhidak) acélból készült szerkezeti részeinek gyártási és szerelési követelményei.

1. Alkalmazási terület
2. Fogalommeghatározások
3. Általános előírások
3.1. Tervdokumentáció
3.2. Tervek átvizsgálása és módosítása
3.3. Gyártási és szerelési eljárások
3.4. Építési napló
3.5. A kivitelező vállalkozó
3.6. Vizsgálólaboratóriumok, vizsgálók, szakértők
3.7. Az építési folyamat ellenőrzése a kivitelezés során
3.8. Kivitelezés
3.8.1. Gyártási utasítás
3.8.2. Szerelési utasítás
3.8.3. Korrózióvédelmi utasítás
3.8.4. Mintavételi és minőségigazolási terv, mmt (ellenőrzési és vizsgálati terv)
3.8.5. A minőségigazolási dokumentáció
4. Anyagok
4.1. Szerkezeti acélok
4.1.1. Követelmények alapanyag rendeléséhez
5. Gyártás
5.1. Általános gyártási előírások
5.2. Gyári összeállítás
5.3. Alak- és mérettűrések
5.3.1. Az acélhíd hosszának tűrése
5.3.2. A híd fő méreteinek (főtartók, kereszttartók és hossztartók magasságának, egymástól való távolságának) tűrése
5.3.3. A hídtengely tervezett alaktól való eltérésének tűrése
5.3.4. Az átlóméretek (alaprajzban és keresztmetszetben mérve) különbségének tűrése
5.3.5. Főtartó (gerinclemez) függőlegességének (ferdeségének) eltérése a tervezettől
5.3.6. Teherviselő lemezek síktól való eltérésének (horpadásának) tűrése
5.4. Javítások
5.5. Kiszállítás
6. Szerelés
7. Hegesztett kötések
7.1. Hegesztési felelős
7.2. Hegesztési terv
7.3. A technológia előzetes vizsgálata
7.4. Tompakötések
7.5. Sarokvarratos kötések
7.6. Fejescsapok felhegesztése
7.7. Hegesztők
7.8. Hegesztés
7.9. Egyengetés
7.10. Hegesztési hibák javítása
8. Feszített csavarkötések
9. Szegecselt és csavarozott kötések
9.1. Szegecskötések általános követelményei
9.2. Csavarkötések általános követelményei
9.3. Szegecseléssel kapcsolatos tűrések
10. Vizsgálatok
10.1. Anyagok
10.2.Gyártási alak és méretek vizsgálata
10.3. Szerelési alak vizsgálata
10.4. Hegesztett kötések vizsgálata
10.5. Feszített csavarkötések vizsgálata
10.6. Szegecs- és csavarkötések vizsgálata
10.7. Próbaterhelés
11. Minőségigazolás¶

Szakbizottság: Ájpli Béla (vezető), Deák László, Dencs Martin Milán, Gábriel László, Góré Krisztián,
Horgos Dániel, Köber József, Lukács Szabolcs, Nagy Attila

Hatályos: 2022. február 15.