e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 06 Útépítés
e-UT 06.03 Pályaszerkezetek
e-UT 06.03.10 Pályaszerkezetek méretezése
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

Az új aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek építésének, illetve meglévő aszfaltburkolatú pályaszerkezetek teherbírás szempontjából történő megerősítésének egységes méretezési és tervezési módszere.

1. Az alkalmazás feltételei
1.1. Általános feltételek
1.2. Környezeti feltételek
1.3. Hivatkozások
2. Fogalommeghatározások
2.1. A méretezés alapadatai
2.2. A földmű
2.3. Az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek felépítése
2.4. Soványbeton
2.5.Típus-pályaszerkezetek
3. Új pályaszerkezetek méretezési alapelvei
3.1. A méretezés alapelvei
3.2. A méretezés menete
4. A tervezési forgalom meghatározása
4.1. A tervezési élettartam
4.2. A tervezési forgalom meghatározása
4.3. A forgalmi terhelési osztályok megállapítása
5. A földmű méretezési teherbírási modulusának meghatározása
5.1. A talaj teherbírási modulusának meghatározási feltételei
5.2. A földmű teherbírásának javítása
6. Az új típus-pályaszerkezet megválasztása és rétegvastagságainak meghatározása
6.1. A típus-pályaszerkezet kiválasztásának szempontjai
6.2. Teljes aszfalt típus-pályaszerkezet
6.3. Típus-pályaszerkezetek kötőanyag nélküli szemcsés alapréteggel
6.4. Típus-pályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteggel
6.5. Típus-pályaszerkezetek soványbeton alapréteggel
6.6. A típus-pályaszerkezetek aszfaltrétegeinek és vastagságainak megválasztása a szükséges összvastagságon belül
7. Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítése aszfalttal
7.1. Fogalommeghatározások
7.2. A megerősítendő pálya állapotértékelése
7.3. A megerősítés méretezése
7.4. Az aszfalt erősítőréteg megválasztása
7.5. A tervben előírandó technológiai szempontok
8. Útpályaszerkezetek szélesítésének irányelvei
8.1. Előkészítés
8.2. Erősítő aszfaltréteg vastagsága
8.3. Keresztmetszet
8.4. Vízelvezetés
Melléklet
M1. Járműátszámítási szorzók
M2. A gumiabroncs belső nyomásának korrekciós tányezője
M3. A típus-pályaszerkezetek aszfalt-összvastagságai

Szakbizottság: Adorjányi Kálmán (vezető), Ambrus Kálmán, Karoliny Márton, Liptay András, Pallós Imre

Hatályos: 2005. július 01.