e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 08 Fenntartás és útüzemeltetés
e-UT 08.02 Fenntartás
e-UT 08.02.10 Burkolatfenntartás
e-UT 08.02.12 Aszfaltburkolatok fenntartása

Az előírás az aszfaltburkolatok fenntartásának (karbantartás és felújítás) lehetséges technológiáiról, karbantartás tekintetében azok részletes építési követelményeiről, felújítás tekintetében azok általános alkalmazási feltételeiről szól.

1. Az alkalmazás feltételei 1.1. Általános alkalmazási feltételek 1.2. Környezeti feltételek 2. Szakkifejezések és meghatározásuk 3. A fenntartási tevékenységek tervezése 3.1. Bemenő adatok 3.2. Tervezési szintek 3.3. Kisforgalmú utak 4. A fenntartási tevékenység műveletei 5. Technológiák 5.1. Karbantartási technológiák 5.1.1. Felületi bevonat kis felületen (≤ 30 m2) 5.1.2. Repedések, hézagok kitöltése, lezárása 5.1.3. Marás kis felületen 5.1.4. Kátyúzás (≤ 30 m2) 5.1.5. Lokális pályaszerkezet-csere (≥ 20 m2) 5.1.6. Útpályaszerkezetek bevonatai (felületi bevonatok, hidegaszfalt vékonyrétegek (≥ 500 m2) 5.1.7. Profiljavítás 5.1.8. Keréknyomvályú kitöltése felületi bevonattal vagy hidegaszfalt vékonyréteggel 5.1.9. Burkolatfelület érdesítése 5.1.10. Felület kiegyenlítése visszanyert aszfalttal és lezárása 5.1.11. Nagyfelületű burkolatjavítás (≥ 30 m2) 5.1.12. Nagyfelületű burkolatjavítás aszfaltrács beépítésével 5.1.13. A karbantartási technológiák mint előkészítő műveletek 5.1.14. Egyéb karbantartás jellegű beavatkozások 5.2. Felújítási technológiák 5.2.1. Technológiai tervezés 5.2.2. Pályaszerkezet-erősítés egy vagy több réteg építésével 5.2.3. Pályaszerkezeti réteg javítása, cseréje 5.2.4. Innovatív technológiák alkalmazási lehetőségei 5.2.5. Fagyási-olvadási károk felszámolása Függelék F1. A közútkezelői szabályzat szolgáltatási osztályai és beavatkozási előírásai F2. Aszfaltburkolatok hibakatalógusa F3. Aszfaltburkolatok hibái, keletkezésük okai F3.1. Hibák F3.2. A hibák okai F4. Az országos közúti adatbankban nyilvántartott állapotjellemzők követelményszintjei F4.1. Útburkolatok felületének állapotminősítése Roadmaster eljárással F4.2. Útburkolatok felületének állapotminősítése automatizált mérőberendezéssel F5. Aszfaltrácsok alkalmazására vonatkozó javaslatok és beépítési előírások F6. Az útpályán elhelyezett közműaknák helyreállítása

Szakbizottság:

Baksay Fruzsina, Cserenyi Gábor, Here Zsolt, Hirkó György, Kelemen Erzsébet, Kettinger Ottó, Molnárné Jurkó Eszter, Pluhár Márton, Szabados Szabolcs (vezető)

Hatályos: 2022. április 15.