e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 04 Forgalomszabályozás
e-UT 04.03 Burkolati jelek
e-UT 04.03.10 Burkolati jelek tervezése
e-UT 04.03.12 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása

1. Alkalmazási terület
2. Fogalmak
3. Tervezés
3.1. A tervezés alapjai
3.2. Tervi munkarészek
3.3. Útburkolati jelek méreteinek meghatározása
3.4. Útburkolati jelek anyagának tulajdonságai
3.5. Ideiglenes útburkolati jelek alkalmazása, a jelek eltávolítása
3.6. Az útburkolat hosszirányú felosztása
3.7. Különleges tervezési feladatok
4. Hosszirányú jelzések – az úttest hosszirányú felosztására szolgáló útburkolati jelek (A)
4.1. Úttest széle, úttest kijárati széle
4.2. Különleges-időszakos forgalmi sáv elválasztása
4.3. Terelővonal
4.4. Záróvonal
4.5. Kettős záróvonal
4.6. Záróvonal átlépésének biztosítása
4.7. Terelővonal-sűrítés
4.8. Kettős terelővonal
4.9. Kerékpársáv
4.10. Nyitott kerékpársáv
5. Hosszirányú jelzések – egyéb hosszirányú útburkolati jelek (B)
5.1. Veszélyes helyre figyelmeztető vonal
5.2. Veszélyes szegély
5.3. Megállási tilalom, várakozási tilalom
5.4. Járdán várakozás határa
5.5. Kijelölt díjköteles várakozóhely
6. Keresztirányú jelzések (C)
6.1. Gyalogos-átkelőhely
6.2. Kerékpárút-átvezetés
6.3. Helyzetjelző vonalak (megállás helyét, kötelező megállás helyét jelző vonal)
6.4. Lassító harántcsíkozás
6.5. Sebességcsökkentő borda
7. Pontszerű jelzések és ezek jelzéscsoportjai – nyilak (D)
7.1. Terelőnyíl, visszaterelő nyíl
7.2. Előjelző nyíl
8. Pontszerű jelzések és ezek jelzéscsoportjai – jelképek (E)
8.1. Centrumjelkép, útszámozás, államjelzés
8.2. Jármű- és gyalogosjelképek
8.3. Közúti jelzőtáblák jelképei
9. Pontszerű jelzések és ezek jelzéscsoportjai – feliratok (F)
9.1. Feliratok
10. Területi jelzések (G)
10.1. Megállóhely
10.2. Várakozóhelyek
10.3. Különleges várakozóhelyek
10.4. Járműforgalom elől elzárt terület
10.5. Különösen veszélyes hely
10.6. X-jel
10.7. Körforgalom – középsziget nélkül
11. Egyéb jelzések (H)
11.1. Követési távolság
11.2. Motorosok kanyarodását segítő útburkolati jel
11.3. Azonosítópont
11.4. Taktilis jelzések
12. Burkolati jelzőtestek
12.1. Burkolatprizma
12.2. Gömbsüveg
12.3. Függőleges fényvisszavető felülettel ellátott útburkolati jelzőtestek
12.4. Intelligens aktív rendszerek
13. Szerkesztési rajzok
13.1. Hosszirányú jelek (A)
13.2. Egyéb hosszirányú jelek (B)
13.3. Keresztirányú jelek (C)
13.4. Pontszerű jelzések – nyilak (D)
13.5. Pontszerű jelzések – jelképek (E)
13.6. Pontszerű jelzések – feliratok (F)
13.7.Területi jelzések (G)
13.8. Egyéb jelzések (H)
13.9. Ideiglenes útburkolati jelképek kialakítása szalagokból (Példák)

Szakbizottság: Adámy Anna, Büki Zoltán, Hajas Ákos, Klementi Gábor, Madurovicz András, Nagy-Pál Róbert, Nagy Zoltán, Nádasdy Tamás, Pál András (vezető), Vedrődi Tamás

Hatályos: 2022. május 15.