e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 06 Útépítés
e-UT 06.02 Földművek
e-UT 06.02.10 Földművek építése
e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai

Az előírás alkalmazása segíti a tartós, biztonságos, jó minőségű, gazdaságos, környezetbarát útépítési földműszerkezetek és kapcsolódó geotechnikai szerkezetek létesítését. Ehhez egységes fogalomrendszert, követelményeket, tervezési eljárásokat és korszerű műszaki megoldásokat ajánl.

1. Általános elvek, követelmények, fogalmak
1.1. Az előírás célja, tartalma
1.2. A tervezési rend alapelvei
1.3. Kapcsolat más szabályozó anyagokkal
1.4. Fogalommeghatározások
2. A tervezés alapjai és általános szabályai
2.1. Tervezési követelmények
2.2. A tervezés során vizsgálandó adottságok
2.3. A feladat kategóriába sorolása
2.4. A talajadottságok vizsgálata és jellemzése
2.5. Tervezési módszerek
2.6. Technológiai utasítások (TU) és mintavételi és minőségigazolási tervek (MMT)
3. A tervezési rend és a tervek tartalma
3.1. A tervezési rend
3.2. A tervek célja és geotechnikai tervezés követelményei
3.3. A geotechnikai szolgáltatások tartalmi követelményei
4. Földműszerkezetek elemei, anyaga és építése
4.1. Alapvető elvek, követelmények, eljárási rend
4.2. Földműanyagok osztályozása, minősítése
4.3. A földműszerkezet elemeinek szerkezeti kialakítása
4.4. A földműépítés egyes technológiai részfeladatai
4.5. A földműszerkezetek minőségfelügyelete
5. Rézsűk állékonyságának biztosítása
5.1. Általános követelmények és szempontok
5.2. A rézsűállékonyság vizsgálata
5.3. A rézsűállékonyság javításának lehetőségei
5.4. Rézsűtípusok tervezési sajátosságai
6. Töltésalapozás
6.1. A töltésalapozás tervezési követelményei
6.2. A töltésalapozások tervezése
6.3. Töltésalapozási megoldások irányelvei
7. Támszerkezetek
7.1. Általános tervezési követelmények és szempontok
7.2. Támfalak típusai és tervezésük alapjai
7.3. Befogott támszerkezetek
7.4. Horgonyzott szerkezetek
Melléklet
M1. Mintapélda geotechnikai kategóriába soroláshoz
M2. Mintapélda földműteherbírás tervezéséhez
M3. Mintapélda az értékcsökkentés levonására

Szakbizottság:

Benák Ferenc, Honti Imre, Király Ákos, Kettinger Ottó, Kovács Gábor, Lazányi István, Pozsár László, Roszik Gábor, Subert István, Szatmári Tamás, Szendefy János (vezető), Szilvágyi László, Tárczy László, Zámolyi Szabolcs, Zsigmond József

Hatályos: 2022. december 15.