e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 06 Útépítés
e-UT 06.02 Földművek
e-UT 06.02.10 Földművek építése
e-UT 06.02.13 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések

Az alkalmazása segítse elő a tartós, biztonságos, jó minőségű, gazdaságos, környezetbarát földművek létesítését. Az előírás kötőanyaggal készülő helyszíni vagy telepi, szórt vagy keveréses építéstechnológiákra vonatkozik.

1. Az alkalmazás feltételei
2. Szakkifejezések
3. Kötőanyagok fajtái
3.1. Cement
3.2. Mész
3.3. Útépítési hidraulikus kötőanyagok (HRB) 
3.4. Pernye
3.5. Műanyag kötőanyagok
4. Keveréktervezés
4.1. Talajvizsgálatok
4.2. Kötőanyagok
4.3. Víz
4.4. Az összetétel tervezése
4.5. A kezelt talajok (keverékek) előírt teljesítménymutatói
4.6. Az eredmények megadása
5. Építési előírások
5.1. Általános építési előírások
5.2. Technológiai sorrend
5.3. Géplánc
5.4. Az általánosan alkalmazott munkafolyamatok
5.5. A nehezen megközelíthető, szűk helyen történő kivitelezésre vonatkozó sajátos előírások
5.6. Utókezelés, továbbépítés
6. Minősítés
6.1. Általános követelmények
6.2. Specifikus követelmények
6.3. A minőség igazolása
6.4. Az értékcsökkentési levonás számítása
Melléklet
M1. Segédlet a kötőanyag típusának és adagolási mennyiségének meghatározására meghatározása
M2. CBR-vizsgálat kiegészítései
M3. A talajkezelés gyártásközi vizsgálata
M4. Mintapélda az értékcsökkentés levonására

Szakbizottság:

Kettinger Ottó, Nyári István, Kubányi Zoltán, Roszik Gábor,  Szendefy János (vezető), Tárczy László, Zámolyi Szabolcs

Hatályos: 2022. december 15.