e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 06 Útépítés
e-UT 06.03 Pályaszerkezetek
e-UT 06.03.40 Kő-, betonkő és műkő burkolatok
e-UT 06.03.43 Kiselemes burkolatok

Ez az előírás vonatkozik a közforgalom számára megnyitott közlekedési funkciójú burkolatokra:
•    járdákra,
•    terekre,
•    utakra,
•    parkolókra,
•    autóbuszöblökre,ahol kiselemes burkolat felhasználására kerül sor;
•    vakok és csökkentlátók esélyegyenlőségét szolgáló tapintható (taktilis) jelzés biztosítására,
•    megtámasztást, elválasztást és vízelvezetést szolgáló szegélyekre, nyílt felszínű folyókákra, elemes gömbsüvegsorra, 
•    kültéri természetes, beton, klinker anyagú, kiselemes acélbetét nélküli burkolatokra, vízzáró, részben vízáteresztő és vízáteresztő térkőszerkezeti megoldásra. 
Az előírás tartalmazza a tervezésre, építésre, minőségi követelményekre, fenntartásra vonatkozó előírásokat.

1. Alkalmazási feltételek
1.1. Az előírás tárgya, az alkalmazás területe
2. Szakkifejezések és meghatározásuk
3. Kiselemes betonburkolatú útszerkezet tervezése
3.1. Általános előírás az MSZ EN 1338 alapján
3.2. Mintázat, megjelenés, zajhatás, mérettűrések
3.3. Csoportosítás a teljesítőképesség alapján
3.4. Fektetési mintázatok
3.5. Tervezési alapadatok
3.6. Az ágyazatokra vonatkozó előírások
3.7. Hézagképzés, hézagkitöltő anyagok
3.8. Geoműanyagok
3.9. Ágyazatvíztelenítés
3.10. Terjeszkedési (dilatációs) hézag képzése
3.11. Kiegészítő elemek
3.12. Rétegrend részben vízáteresztő és vízzáró betontérkő szerkezetekhez
4. Vízáteresztő térkő szerkezet tervezése
4.1. A rétegrend kialakításának lehetőségei és feltételei
4.2. A talajvíz szerepe
4.3. Hidrológiai méretezés
4.4. A térkőtípusok megkövetelt jellemzői
4.5. A pályaszerkezet-választás lehetőségei
5. Kiselemes természeteskő burkolatok
5.1. Általános előírások
5.2. Mechanikai követelmények
5.3. Természeteskő elem vizsgálatai és követelményei
5.4. Kiegészítő elemek
5.5. Bontott természetes idomkövek újrafelhasználása
6. A minőség igazolása
6.1. Az ellenőrzés általános szabályai
6.2. Nem geometriai követelmények ellenőrzése
6.3. Vízáteresztő térkőszerkezetek minőség-ellenőrzése
6.4. Természeteskő burkolatok minőség-ellenőrzése
6.5. Térkőszerkezetek minőségigazolása, az értékcsökkentés számítása
7. Üzemeltetési, fenntartási, karbantartási előírások
7.1. Általános előírások
7.2. Ellenőrzési szabályok
7.3. Rendszeres üzemeltetési feladatok
7.4. Eseti karbantartási feladatok, tisztítás
7.5. Természeteskő burkolatok fenntartása, karbantartása
7.6. Téli útüzemeltetés
7.7. A közművezeték-fektetés utáni helyreállítás szabályai
7.8. Különös figyelmet igénylő részterületek
7.9. Használati forgalomhoz kötődő sajátos feladatok
7.10. A karbantartás eszközei
Melléklet
M1. Vízáteresztő térkő szerkezet vízáteresztő képességének mérése
M2. Tömörítés
M3. Térkőfelület és akna csatlakozása
M4. Példa teljesen elszivárogtató szerkezet hidrológiai tervezésére
M5. A természeteskő burkolat vastagságának méretezése (Mintapélda)
M6. Dilatáció számítása (Mintapélda)
Függelék (tájékoztatás)
F1. A beton térkő működési mechanizmusa
F2. Városi környezet szövetébe illesztés sajátos építészeti vonatkozásai, tervezési szempontjai (Tájékoztatás)
F3. Természeteskő burkolatok legkedveltebb fektetési mintázatai (Tájékoztatás)
F4. A gyakorlatban bevált receptúra és pályaszerkezeti rétegsor (Példa)
F5. Teljesítménynyilatkozat (Minta)

Szakbizottság:

Ács Tamás, Ambrus Kálmán, Ernyei Balázs, Fodor István, Horváth Ádám, Kelemen Erzsébet, Koszorú Lajos, Németh Mónika, Nyerges Gábor, Tárczy László (vezető), Subert István, Szegő János, Varga Laura

Hatályos: 2022. december 15.