e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.07 Egyéb tervezési feladatok
e-UT 03.07.20 Létesítmények tervezése
e-UT 03.07.25 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése

A gyalogosközlekedési létesítmények méretezésére és tervezésére vonatkozó szabályok meghatározása.

1. Az alkalmazás feltételei
1.1. Az útügyi műszaki előírás tárgya
1.2. Az alkalmazás feltétele
1.3. Fogalommeghatározások (jelen előírás alkalmazásában)
2. A gyalogosközlekedési létesítmények tervezésének alapjai
2.1. A gyalogosközlekedés tervezésének alapelvei
2.2. Gyalogosközlekedési hálózat fejlesztése
3. A gyalogoslétesítmények csoportosítása
4. A gyalogosközlekedési létesítmények forgalmi tervezése
4.1. A gyalogos közlekedők
4.2. A gyalogosközlekedési létesítmények forgalmi tervezésének alapjai
4.3. A gyalogosforgalom törvényszerűségei
4.3.1. Sűrűség
4.3.2. Forgalmi terhelés: sebesség és teljesítőképesség
4.3.3. A gyalogoslétesítmények szolgáltatási színvonala
4.3.4. Gyalogosforgalmi áramlatok vezetése
4.4. A gyalogosközlekedési létesítmények tervezési forgalma
4.5. Gyakorlati forgalmi méretezési számítások
4.5.1. Vonalas gyalogoslétesítmények
4.5.2. Lépcsők
4.5.3. Lejtők, rámpák
4.5.4. Várakozóhelyek
4.5.5. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek
5. A hosszirányú gyalogosközlekedés létesítményei
5.1. Hasznos szélesség
5.1.1. Új építési munkák esetén
5.1.2. Rekonstrukciós munkák esetén
5.2. Az egyes gyalogoslétesítmények
5.2.1. Járda
5.2.2. Gyalogút
5.2.3. Gyalog- és kerékpárút
5.2.4. Gyalogosövezet
5.3. A gyalogosközlekedési létesítmények magassági vonalvezetésének tervezése
5.4. Közforgalmú szintkülönbség-áthidalók
5.4.1. Közforgalmú rámpák
5.4.2. Közforgalmú lépcsős járdák, lépcsős gyalogutak, lépcsők
6. Gyalogoslétesítmények közúti és vasúti keresztezése
6.1. Alapkövetelmények
6.1.1. Az átvezetések típusának kiválasztása
6.2. Gyalogosátvezetés (gyalogosok áthaladása az úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhely nélkül) 
6.2.1. Általános előírások
6.2.2. Lakott területen kívül
6.3. Kijelölt gyalogos-átkelőhely
6.3.1. A gyalogos-átkelőhely kijelölésének szempontjai
6.3.2. Forgalomirányítással ellátott útkereszteződés és a kijelölt gyalogos-átkelőhely kölcsönös helyzete
6.3.3. A kijelölt gyalogos-átkelőhely mérete
6.3.4. Kijelölt gyalogos-átkelőhely jelzésrendszerének követelményei
6.3.5. Meglévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek fejlesztése
6.3.6. A kijelölt gyalogos-átkelőhely átvezetése, csatlakozása, kapcsolata
6.3.7. Különleges kijelölt gyalogos-átkelőhelyek
6.3.8. Kijelölt gyalogos-átkelőhely megszüntetésének, áthelyezésének speciális előírásai
6.4. A különszintű gyalogoskeresztezés létesítményei
6.4.1. Általános jellemzők és követelmények
6.4.2. Folyosó- és csarnokaluljárók
6.4.3. Gyalogos-felüljárók
6.4.4. Mozgólépcső alkalmazása
6.5. Vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének speciális szabályai
6.6. Taktilis burkolati jelzések
6.6.1. Típusok, elhelyezési előírások
6.6.2. Taktilis jelzések kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
6.6.3. Taktilis jelzések gyalogosátvezetéseken
6.6.4. Taktilis jelzések közösségi közlekedési megállókban
6.6.5. Taktilis jelzések lépcsőknél
7. A gyalogosok biztonságát, védelmét szolgáló berendezések és intézkedések
7.1. Optikai elválasztó jel
7.2. Gyalogoskorlátok, egyéb visszatartó elemek
7.2.1. Alapelvek, követelmények
7.2.2. Gyalogoskorlát
7.2.3. Egyéb fizikai elválasztások
7.3. A gyalogosforgalom ideiglenes védelme, terelése
7.4. Fogyatékos személyek biztonságát, védelmét szolgáló tájékoztatás
8. A gyalogoslétesítmények építési kialakítása
8.1. Burkolatok és vízelvezetés
8.1.1. Burkolatok
8.1.2. Szegélyek
8.1.3. Vízelvezetés
8.1.4. Teherbírás
8.1.5. Érdesség
8.1.6. Egyenletesség
8.1.7. Díszburkolatok
8.2. Világítás
8.2.1. A kijelölt gyalogos-átkelőhely megvilágításának követelménye
8.2.2. Az egyéb gyalogoslétesítményekre vonatkozó külön követelmények
8.3. Utcabútorok
8.4. Növénytelepítés


Mellékletek
M1. A gyalogosforgalom törvényszerűségei
M2. Közúti és vasúti elsodrási határ értékei
M3. Különleges kijelölt gyalogos-átkelőhelyek tervezésének alapelvei

Szakbizottság:

Barna Zsolt, Holnapy Csilla, Kádi Ottó, Madurovicz András, dr. Makó Emese, Nádasdy Tamás (vezető), Pál András, Szabados Szabolcs, Torma Dániel Attila, Vedrődi Tamás

Hatályos: 2023. március 15.