e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.04 Egyéb vizsgálatok
e-UT 09.04.20 Egyéb mérések
e-UT 09.04.21 Közúti beton-, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek roncsolásmentes és betonkorróziós vizsgálatai

1. Közúti betonburkolatok és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal
1.1. Szakkifejezések és alkalmazott jelölések
1.2. A vizsgálati módszerek elvi alapjai
1.2.1. A mechanikai tulajdonságok becslése roncsolásmentes módszerekkel
1.2.2. A szilárdság becslése Schmidt-kalapáccsal
1.2.3. A szilárdság becslése ultrahanggal
1.2.4. A szilárdságbecslő függvénymező
1.2.5. Egy konkrét szilárdságbecslő függvény paramétere (Segédváltozó)
1.2.6. A szilárdságbecslő függvény kiválasztásának módszerei
1.3. Az alkalmazás feltételei
1.3.1. Általános feltételek
1.3.2. A roncsolásmentes módszerek alkalmazása
1.4. Schmidt-kalapácsos vizsgálat
1.4.1. Vizsgálóberendezés
1.4.2. A vizsgálat előkészítése
1.4.3. A mérés végrehajtása
1.4.4. A vizsgálat eredményeinek értékelése
1.5. Ultrahangos vizsgálat
1.5.1. Vizsgálóberendezés
1.5.2. A vizsgálat előkészítése
1.5.3. A vizsgálat végrehajtása
1.5.4. A vizsgálati eredmények értékelése
Függelék az 1. fejezethez
F1. A Schmidt-kalapács részei
F2. Az ultrahangos műszer elrendezése
F3. A képzett kor számítása
2. Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata. A karbonátosodás, a kloridbehatolás mélységének és a kloridtartalom mennyiségének meghatározása
2.1. Általános előírások
2.1.1. A betonkorróziós vizsgálatok alkalmazási területe
2.2. A vizsgálatok végrehajtásának feltételei
2.2.1. Helyszíni és/vagy laboratóriumi vizsgálatok
2.2.2. Alkalmazandó vegyszerek
2.2.3. Mérőoldatok
2.2.4. Az eredmények pontossága
2.3. A mintavétel általános előírásai
2.3.1. A mintavétel eszközei
2.3.2. A mintavételi helyek kijelölése
2.3.3. A mintavétel módja
2.3.4. Mintavételi jegyzőkönyv
2.4. A vizsgálati minták előkészítése
2.5. A vizsgálatok végrehajtása
2.5.1. A karbonátosodás vizsgálata
2.5.2. A kloridbehatolás mélységének kvalitatív (minőségi) meghatározása
2.5.3. A kloridtartalom helyszíni vizsgálata Quantab-eljárással
2.5.4. A megszilárdult beton kloridtartalmának meghatározása
2.6. Precizitás
2.6.1. Ismételhetőség
2.6.2. Reprodukálhatóság
2.7. Vizsgálati jegyzőkönyv
2.7.1. A helyszíni vizsgálatok eredményeinek megadása
2.7.2. Laboratóriumi vizsgálatok

Szakbizottság:

Karsainé Lukács Katalin, Lukács Szabolcs (vezető), Siklósiné Földvári Gabriella, Vígh Botond

Hatályos: 2023. április 15.