e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 02 Közlekedéstervezés
e-UT 02.01 Forgalmi vizsgálatok
e-UT 02.01.20 Forgalomszámlálás
e-UT 02.01.24 Közutak forgalmának számlálása és az országos közutak forgalomszámlálási eredményeinek közzététele

1. Alkalmazási terület
2. Szakkifejezések és meghatározásuk
3. Alapelvek és általános előírások
3.1. Jogszabályi háttér
3.2. A forgalomszámlálás által érintett szervezetek és feladataik
3.3. A forgalomszámlálási adatok általános felhasználási területei
3.4. Országos közutak forgalmának számlálása
3.5. Helyi közutak forgalmának számlálása
4. Az országos évenkénti forgalomszámlálás és megalapozó munkarészek ütemezése
5. Járműosztályok
6. A közlekedési naptár
7. A forgalomszámlálási adatgyűjtés módszerei
7.1. Gépi forgalomszámlálás
7.1.1. Gépi mérőhelyek követelményei
7.1.2. Forgalomszámláló mérőműszer alkalmazása
7.1.3. Kerékpárutak forgalmának számlálására alkalmas mérőműszer
7.1.4. Valósidejű online gépi forgalomszámlálás
7.2. Kézi forgalomszámlálás
7.2.1. A kézi forgalomszámlálási tevékenység
7.2.2. A kézi számlálás személyi és szakmai feltételei
7.2.3. A kézi számlálások adatainak (és a videofelvételek kiértékelési eredményeinek) rögzítése
7.3. Képrögzítés alapú (videós) forgalomszámlálás
7.4. Videófolyam (videostream) alapú forgalomszámlálás
7.5. Kihelyezett (útpályába telepített érzékelő nélküli, roncsolásmentesen telepített mobil) eszközzel történő forgalomszámlálás
8. Országos közutakon végzett forgalomszámlálási adatgyűjtés tervezése
8.1. Általános előírások
8.2. Az országos forgalomszámlálóállomás-hálózat tervezése
8.2.1. A forgalomszámlálási adatgyűjtésbe bevont utak kijelölése
8.2.2. Az érvényességi szakaszok kijelölése
8.2.3. A számlálóállomások keresztmetszetének kijelölése
8.2.4. A forgalomszámlálási hálózatok
8.3. Az országos forgalomszámlálóállomás-hálózat nyilvántartása
8.3.1. Az országos forgalomszámlálóállomás-nyilvántartás kialakítása, szerkezete
8.3.2. Az országos forgalomszámlálóállomás-nyilvántartás karbantartása
8.3.3. A kerékpárút-hálózat mérőállomásainak nyilvántartása
8.4. Az országos forgalomszámlálási program tervezése
8.4.1. Forgalomszámlálási program készítése, a számlálás évének meghatározása
8.4.2. Forgalomszámlálási programterv készítése
9. Helyi közutakon végzett forgalomszámlálási adatgyűjtés tervezése
9.1. Forgalomszámlálási adatgyűjtésbe bevont utak, a forgalomszámlálás módszere
9.2. Feldolgozás és nyilvántartás
10. Forgalomszámlálási adatgyűjtés végzése
11. Ellenőrzések
11.1. A kiegészítő számlálási tevékenység végzésének helyszíni ellenőrzése
11.2. A gépi mérőhelyek helyszíni ellenőrzése
11.3. A képrögzítés alapú (videós) számlálás utólagos ellenőrzése
12. Az országos forgalomszámlálás feldolgozása
12.1.Az országos forgalomszámlálás forgalmi mutatószámai
12.2. Az országos forgalomszámlálás üzemeltetési mutatószámai
12.3. Forgalomszámlálási alapadatok
12.4. A rövid átfutási idejű (azonnali) adatszolgáltatás
12.5. Évenkénti adatfeldolgozás
12.6. Periodikus adatfeldolgozás
12.7. Éven belüli előzetes adatfeldolgozás
13. Az országos forgalomszámlálás kiegészítése projektív módszerek alkalmazásával
13.1. Az évi átlagos forgalomnagyság forgalmi modellel történő meghatározásának elvárt tartalmi követelményei
13.2. Éves rendszerességű, forgalmi modellezésen alapuló előrejelzés készítése
14. Az országos forgalomszámlálás eredményeinek nyilvántartása és közzététele
14.1. Közzététel az Országos Közúti Adatbankban
14.2. Közzététel a Nemzeti Hozzáférési Pontban
14.3. Nemzetközi adatszolgáltatás
14.4. Egyéb eseti adatszolgáltatások feltételei
MELLÉKLET
M1. Az országos közúti forgalomszámlálási adatok feldolgozásának módszertana
M1.1. A forgalomszámlálás alapelve
M1.2. A forgalomjelleg-kategóriák meghatározása és a számlálóállomások forgalomjelleg-kategóriákba sorolása
M1.3. Forgalomszámlálási adatok rendszerezése
M1.4. A feldolgozás folyamata
M1.5. A beérkező adatok beolvashatósági ellenőrzése
M1.6. Adatminőségi vizsgálat
M1.7. A rövid átfutási idejű (azonnali) adatfeldolgozás
M1.8. Évenkénti adatfeldolgozás
M1.9. Periodikus adatfeldolgozás
M1.10. Éven belüli előzetes adatfeldolgozás
M2. Járműosztályok
M2.1. Az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás járműosztályai
M2.2. Nemzetközi járműosztályok (COST 323)
M2.3. Nemzetközi járműosztályok (ENSZ EGB)
M2.4. Akusztikai járműosztályok
M2.5. Összevont járműosztályok a lakott területen kívüli utakon futott éves járműkilométer-teljesítmény meghatározásához (EGK)
M3. Forgalomjellegek
M3.1. Az éves és heti forgalomlefolyás szerinti Jelleg1 forgalomjelleg-kategóriák
M3.2. A napi forgalomlefolyás szerinti Jelleg2 forgalomjelleg-kategóriák
M4. Egységjármű-átszámítási tényezők
M5. Közúti forgalomszámláló lap (Minta)
M6. Egységes irány- és sávkódolás
M7. A közúthálózat forgalomterhelési osztályközei táblázatos és térképi megjelenítéshez
M8. Az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás közzétételének tartalma
M8.1. A teljes országos közúthálózat állomásonkénti évi átlagos napi forgalmai és összesítései
M8.2. A figyelemmel kísérési állomások forgalmi eredményei
M8.3. A törvényszerűségi tényezők
M9. A nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma
M9.1. Európai Uniós adatszolgáltatás
M9.2. ENSZ EGB adatszolgáltatás
M9.3. IRF adatszolgáltatás
M10. Pontosság
M10.1. Mért adatok esetén a várható hiba
M10.2. Felszorzott adatok esetén a várható hiba

Szakbizottság:

Cseffalvay Mária, Gáspár Attila, Janás Lajos, Mocsári Tibor, Nagy Ádám, Nitsch Gergely(vezető), Vásárhelyi Gergely

Hatályos: 2023. április 15.