e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.03 Csomópontok tervezése
e-UT 03.03.30 Jelzőlámpás csomópontok tervezése
e-UT 03.03.32_M1 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

I. Rész – A forgalomirányítás tervezése
1. Fogalommeghatározások (jelen előírás alkalmazásában)
I. Fejezet – Általános tervezési előírások
2. A fényjelző készülékek elhelyezése
2.1. A járművek forgalmát irányító fényjelző készülékek  elhelyezésének előírásai
2.2. A gyalogosok forgalmát irányító fényjelző készülékek elhelyezésének előírásai
2.3. A kerékpárosok forgalmát irányító fényjelző készülékek elhelyezésének előírásai
2.4. A gyalogosok és kerékpárosok forgalmát együttesen irányító fényjelző készülékek elhelyezésének előírásai
2.5. A közösségi közlekedési jelző elhelyezésének előírásai
2.6. Kiegészítő jelzők elhelyezésének előírásai
2.7. Busz-jelzők elhelyezésének előírásai
3. Figyelmeztető jelző
3.1. Figyelmeztető jelző alkalmazása
3.2. A figyelmeztető jelző egyes tipikus eseteire vonatkozó előírások
4. A közúti fényjelzők jelzőfelületének műszaki követelményei
4.1. Általános előírások
4.2. A közúti fényjelzők jelképeinek műszaki követelményei
4.3. A közúti fényjelző készülékek háttérpajzsainak műszaki követelményei
4.4. A közúti fényjelzők elrendezésének általános előírásai
4.5. Egy fényjelzős fényjelző készülék fényjelzőinek elrendezése
4.6. Két fényjelzős fényjelző készülék fényjelzőinek elrendezése
4.7. Három fényjelzős fényjelző készülék fényjelzőinek elrendezése
4.8. Kiegészítő fényjelzős fényjelző készülék fényjelzőinek elrendezése
5. Egyéb eszközök és jelzések
5.1. A vakok és csökkentlátók tájékoztatása
5.2. Hangjelző készülék
5.3. Tapintható jelzés
5.4. Gyalogosnyomógombok
5.4.1. Általános előírások
5.4.2. Gyalogosnyomógombok
5.5. Kerékpáros bejelentkezés
5.5.1. Általános előírások
5.5.2. Kerékpáros nyomógombok
5.6. Visszaszámláló berendezés
II. Fejezet – forgalomtechnikai tervezés
6. Forgalmi rend és geometriai kialakítás
6.1. Általános szempontok
6.2. A járműforgalommal kapcsolatos méretezési eljárások
6.3. A gyalogosforgalommal kapcsolatos méretezési eljárások
6.4. A kerékpáros forgalommal kapcsolatos méretezési eljárások
6.5. A szabad jelzés hossza együttes irányítás esetén
6.6. A közösségi közlekedés számlálása
6.7. Forgalmi szimuláció
7.  A járműosztályozók méretezése
7.1. Keresztmetszeti méretezés
7.2. Hosszirányú méretezés
7.3. A helyi adottságok figyelembevétele
III. Fejezet - szabályozástechnika
8.1. Gazdaságosság, biztonság
8.2. Optimális kapacitás
8.3. Közösségi közlekedési forgalom
8.4. Bekanyarodó forgalom önálló forgalmi sávon
9. A jelzésidőtervek számítása
9.1. A közbenső idők
9.2. Fix programok periódusidejének meghatározása
9.3. A szabad jelzések meghatározása
10. Csomópontok forgalomtól függő szabályozása
10.1. Szabályozási módok
10.2. Forgalomfüggő programok típusa
10.2.1. Folyópályás gyalogos-átkelőhely
10.2.2. Fix jelzéstervre épülő forgalomfüggő program
10.2.3. Fázisvezérlésre épülő forgalomfüggő program
10.2.4. Közösségi közlekedési eszközök által befolyásolt forgalomfüggő programok
10.3. A forgalomtól függő irányítás alkalmazása
10.4. Forgalomtól függő csomópont működése forgalomérzékelő eszköz meghibásodása esetén
10.5. Forgalomtól függő programválasztás alkalmazása
11. Összehangolt forgalomirányítás tervezése
11.1. Tervezési célok
11.2. Kiépítési feltételek
11.3. Az összehangolási sebesség
11.4. Kapacitáskihasználtság
11.5. Út–idő diagramok
11.6. Zöld jelzések
11.7. A közösségi közlekedés járműveinek mozgása
11.8. Elkerülendő hangolási helyzetek
11.9. Több program szükségessége
IV. Fejezet – egyéb szabályozástechnikai megoldások
12. Fénysorompóval függésben lévő forgalomirányító jelzőlámpa
12.1. Vasúti program beépítése
12.2. Működési feltételek
12.3. Vasúti programra kapcsolás, visszakapcsolás
12.4. A jelzésidőterv kiegészítése
12.5. A vasutat keresztező mozgások tiltása
12.6. Ürítési idő
12.7. Kombinált vezérlés, kézi vezérlés
12.8. A készülék jellemzői
12.9. A vasúti előírások figyelembevétele
13. A közösségi közlekedés (tömegközlekedés) előnyben részesítése
13.1. A járművek bejelentkezése
13.2. Autóbusz (trolibusz) előnyben részesítése
13.3. Fedezőjelző
14. Útszűkületek forgalomirányítása
14.1. A szakasz hossza és szabályozása
14.2. Átmeneti és előkészítő idő
14.3. Közbenső idő
14.4. Kihaladási idő
14.5. Periódusidő
14.6. A felsorakozó járművek fogadása
14.7. A szabad jelzés hossza
15. Irányváltó jelzőlámpa
15.1. A jelzők elhelyezése
15.2. Az üzemi állapot váltási terve
15.3. Üzemzavar esete
16. Sebességjelző, sebességtölcsér
16.1. Sebességjelző
16.2. Sebességtölcsér
17. Összetett csomópont tervezésének sajátos esete (jelzőlámpás körforgalom)
17.1. A jelzőlámpás körforgalom szükségessége
17.2. A jelzőlámpás szabályozás alapelvei
17.3. Torkolatok
17.4. Több vezérlőberendezés esete
17.5. Üzemmód
17.6. Geometriai kialakítás
17.7. Teljesítőképesség
17.8. Forgalmi méretezés
17.9. Működési módok
17.9.1. Egymást követő belépés (turbina elv szerinti irányítás)
17.9.2. Váltott belépés (torkolatpárok szerinti irányítás)
17.9.3. Egyidejű belépés
17.9.4. A működési mód kiválasztása
17.10. Programparaméterek (turbina elv szerinti irányítás)
17.10.1. Az alapprogram számítása
17.10.2. Az alapprogram kapacitása
18. Önálló (folyópályás) gyalogos-átkelőhelyek speciális irányítása
18.1. Működés felépülő jelzésképpel
19. Felhajtórámpa-szabályozás
19.1. Alkalmazás
19.2. Technikai elemek
19.3. A felhajtórámpa forgalma
19.4. Időértékek
V. Fejezet – a tervek követelményei
20. Tervfázisok és tartalmi követelményeik
20.1. Tanulmányterv
20.2. Engedélyezési terv
20.3. A kiviteli terv
21. Forgalomtechnikai terv
21.1. Forgalomtechnikai helyszínrajz
21.2. Műszaki leírás a forgalomtechnikai tervhez
22. Jelzéstechnikai (szabályozástechnikai) terv
22.1. Jelzéstechnikai terv
22.2. Műszaki leírás
23. Telepítési terv
23.1. Általános szempontok
23.2. A terv tartalma
24. Forgalomkorlátozási terv
25. Megvalósulási terv
25.1. A megvalósulási terv tartalma
II. Rész – a forgalomirányítás telepítése
VI. Fejezet – a telepítés megkezdésének alaplépései
26. A telepítés általános menete
26.1. A beruházó
26.2. Hozzájárulások, engedélyek
VII. Fejezet – a telepítéshez szükséges hozzájárulások, engedélyek megszerzése
27. A megszerzendő hozzájárulások, engedélyek
27.1. Építési engedély
27.2. Közútkezelői hozzájárulás
27.3. Közművek
27.4. Nyilatkozatok
27.5. Hozzájárulások
27.6. Munkakezdési hozzájárulás
27.7. Ellenőrzés
VIII. Fejezet – A kivitelezés folyamata
28. A forgalomirányító jelzőlámpák telepítésének, átalakításának és bővítésének feltételei
29. A kivitelezés előkészítése
30. Kivitelezési és ellenőrzési munkák
30.1. Kivitelezés
30.1.1. Alépítményi létesítmények
30.1.2. Kábelek, vezetékek
30.1.3. Tartószerkezetek
30.1.4. Fényjelző készülékek és belső átvilágítású jelzőtáblák
30.1.5. Egyéb jelzőkészülékek
30.1.6. Különféle bejelentkező eszközök
30.1.7. Védőintézkedések felsővezeték, illetőleg vágány környezetében végzendő kivitelezésnél
30.2. Ellenőrzés
30.2.1. Az ellenőrzések célja
30.2.2. Elektromos vizsgálatok
30.2.3. Forgalomtechnikai és szabályozástechnikai vizsgálatok
IX. Fejezet – A telepítés befejezése
31. Forgalomba helyezés
31.1. A forgalomba helyezéshez szükséges dokumentáció
31.2. Jegyzőkönyv és kezelésbe vétel
III. Rész – A forgalomirányítás üzemeltetése
32. Üzemeltetés
32.1. A forgalomirányító berendezések felügyelete
32.2. A forgalomirányítási eszközök vizsgálata
32.3. A jelzésidőtervek megfelelőségének vizsgálata
33. A fenntartás feladatai
34. A fenntartási műveletek és gyakoriságaik
34.1. Meghatározás
34.2. Különleges körülmények
34.3. Kezelési leírás
34.4. Személyi feltételek
34.5. Hibaelhárítás
34.6. Nyilvántartás
35. Feszültség alatti részek biztonsága
35.1. A takarás megbontása
35.2. Lezárhatóság
36. Feszültség alatti munkavégzés
36.1. Előírások
36.2. Figyelmeztetés
36.3. Főkapcsoló
36.4. A feszültség alatti munka tilalma
37. A forgalomirányítás szüneteltetése
37.1. A jelzőlámpa időszakos kikapcsolása
37.2. A jelzőlámpa tartós kikapcsolása
Melléklet
M1. Egyedi csomópont jelzési tervei
M2. Közúti fényjelzők színtartományai
M3. Gyalogos- és kerékpáros jelzők jelképeinek szerkesztése
M4. Járműjelzők zöld nyilainak szerkesztése
M5. Egyéb jelképek szerkesztése
M6. Villamosvasúti jelzők jelzési képeinek szerkesztése
M7. Összehangolt irányítású útvonal út–idő diagramja

Szakbizottság:

Bokor Zsolt, Huszár Imre, Kollár Attila, Lendvai Gábor, Losonci Gábor, Maklári Jenő, Pattantyús-Ábrahám Gábor, Szabó Gábor (vezető), Tallos László 

Hatályos: 2023. november 15.