e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.02 Szerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.02.20 Útpályaszerkezet felületének vizsgálatai
e-UT 09.02.29 Útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata mozgó mérőeszközzel

1. Alkalmazási terület
2. Szakkifejezések és meghatározásuk
3. A mérőberendezéssel szemben támasztott követelmények
3.1. A mérés elve
3.2. Mérési sebesség
3.3. A mérőberendezés részei
3.4. Nedvesítő rendszer
3.5. Adatgyűjtési távolság és értékelési hossz
3.6. Adatgyűjtés és adatközlés
4. A mérés előkészítése
4.1. Vizsgálati feltételek
4.2. Mérési szakasz kijelölése és ellenőrzése
4.3. A mérőberendezés ellenőrzése
5. Közlekedésbiztonsági előírások
6. A mérés végrehajtása
6.1. Mérési sáv
6.2. A mérés sebessége
6.3. Kezelői feladatok
6.4. A mérés szelvényhatárainak meghatározása
6.5. Mérési adatok
6.6. A mérési eredmények meghatározása
6.7. Adatbanki megadás követelményei
7. A mérőberendezés kalibrálása és időszakos felülvizsgálata
7.1. Felülvizsgálat és kalibrálás
7.2. Időszakos felülvizsgálat
Melléklet
M1. Az adatbanki tárolás követelményei
M1.1. Helyazonosítási adatok
M1.2. Mérési adatok
Függelék (Tájékoztatás)
F1. SCRIM mérőberendezés
F2. ASFT mérőberendezés
F3. Mérésállandóság, ismételhetőség és összehasonlítási szórástartomány
F3.1. Etalonszakasz kijelölése, referenciaadat meghatározása
F3.2. Évenkénti mérőképesség-ellenőrzés
F3.3. Összemérés
F3.4. Ismétlési tartomány
F4. Hőmérséklet, sebesség és átszámíthatóság összemérése

Szakbizottság:

Ambrus Kálmán (vezető), Botos Éva, Berszán Miklós, Gonda József, Pásztor Zoltán, Szvoboda Krisztián,Tímár József, Tóth Tibor

Hatályos: 2024. január 15.