e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok
e-UT 09.02 Szerkezetek vizsgálatai
e-UT 09.02.30 Útpályaszerkezetek teherbírásának vizsgálatai
e-UT 09.02.36 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel

1. Az alkalmazás feltételei 
1.1. Az előírás tárgya 
1.2. Az alkalmazás területei 
2. Szakkifejezések és meghatározásuk 
3. Vizsgálati módszer 
4. A vizsgálat eszközei 
4.1. Mérőkészülék 
4.1.1. Mechanikus terhelőberendezés 
4.1.2. Terhelőtárcsa 
4.1.3. Vezérlő-adattároló egység 
4.2. Mintavételi eszközök 
4.3. Anyagok 
4.4. A mérőkészülék üzemmódjai 
4.4.1. Mérő üzemmód 
4.4.2. Teszt és kalibrációs üzemmód (SP-LFWD és BP-LFWD) 
5. Vizsgálatok 
5.1. A mérés helyének előkészítése 
5.2. A mérőeszköz előkészítése méréshez 
5.2.1. A műszer felkészítése és ellenőrzése 
5.2.2. Dátumbeállítás 
5.3. A dinamikus teherbírásmérés végrehajtása
5.3.1. Mérés előkészítése általános esetben (SP-LFWD és BP-LFWD) 
5.3.2. Ejtési művelet (SP-LFWD és BP-LFWD) 
5.3.3. Helyszíni mérés különleges körülmények között  (SP-LFWD és BP-LFWD) 
5.4. Az SP-LFWD dinamikus tömörség- és teherbírásmérés végrehajtása
5.4.1. Általános eset
5.4.2. A mérés műveletei
5.4.3. A mérés tömörítési munkájának ellenőrzése
6. Mérési eredmények
6.1. Behajlás, süllyedési amplitúdó
6.2. Dinamikus teherbírási modulus
6.2.1. Összehasonlító dinamikus modulus mérése
6.2.2. Egyenértékű dinamikus modulus
6.3. Dinamikus tömörségi fok (SP-LFWD) 
6.3.1. Összehasonlító tömörségifok-mérés
6.3.2. Egyszerűsített tömörségmérés
7. Vizsgálati jegyzőkönyv
7.1. Tartalmi követelmények
Melléklet
M1. A könnyű ejtősúlyos mérőberendezések kalibrációja
M1.1. Gyári kalibrálás
M1.2. Kalibrációs eljárás
M1.3. Saját ellenőrzés (SP-LFWD és BP-LFWD) 
M1.4. A mérési módszer megbízhatósága, pontossága  (SP-LFWD és BP-LFWD) 
Függelék (Tájékoztatás)
F1. A számításokban alkalmazott kifejezések
F2. Műszaki követelmények (SP-LFWD és BP-LFWD) 
F3. Ajánlások a műszerkialakításra, üzemmódra, kiegészítőkre  és tartozékokra
F3.1. A könnyű ejtősúlyos berendezés és a mérések jellemzői
F3.2. Nyomtató
F3.3. Tartozékok
F4. A nedvességkorrekciós tényező számítása és alkalmazása  SP-LFWD esetén
F4.1. Példa
F5. Számítások bemutatása
F5.1. Kistárcsás tömörség- és teherbírásmérés SP-LFWD mérőeszközzel
F5.2.  Evd teherbírásmérés BP-LFWD mérőeszközzel
F6. Átszámítások – Összefüggések
F6.1. Az SP-LFWD átszámításai és összefüggései
F6.2. Az BP-LFWD átszámításai és összefüggései

Szakbizottság:

Jakab Sára, Király Ákos, Pénzes Zoltán, Schubert István, Zsigmond József

Hatályos: 2024. január 15.