e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 04 Forgalomszabályozás
e-UT 04.04 Járművisszatartó berendezések
e-UT 04.04.10 Járművisszatartó berendezések tervezése
e-UT 04.04.13_M1 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

Az alapvető funkció a közúton közlekedő járművekben utazó, és a közút környezetében közlekedő emberek védelme. A közút műtárgyainak és tartozékainak védelme az esetek többségében másodlagos.

1. Bevezetés
2. Szakkifejezések és meghatározásuk (jelen előírás alkalmazásában)
3. Közúti visszatartó rendszerek
3.1. Alkalmazás
3.1.1. Típusok, felosztásuk
3.2. Kiválasztás
3.2.1. Alapkövetelmények
3.3. Forgalombiztonság
3.3.1. A forgalombiztonsági kockázatok kezelése
3.4. Korlátok elhelyezése közművezetékek környezetében, villámvédelem
3.4.1. Közművezetékek
3.4.2. Villámvédelem
4. Biztonsági korlátok
4.1. Alkalmazási esetek és megkívánt visszatartási szintek
4.2. Alkalmazás
4.2.1. Általános előírások
4.3. Teljesítményszintek
4.3.1. Teljesítményszintek meghatározása
4.4. Akadályok
4.4.1. Merev és nem merev akadályok figyelembevétele
4.5. Szabadon tartandó tér
4.5.1. Általános előírások
4.5.2. Közvilágítási oszlopok
4.5.3. Padka és rézsű kialakítása
4.5.4. Gyalog-, és kerékpárutak
4.5.5. Útbaigazító tábla
4.5.6. Elválasztósáv
4.5.7. Zajárnyékoló, madárvédő falak
4.5.8. Segélykérő hely
4.6. Kezdő-, vég- és átmeneti szerkezetek
4.6.1. Kezdő- és végszerkezetek
4.6.2. Átmeneti szerkezetek
4.7. Különleges biztonsági korlátok
4.7.1. Kiszerelhető biztonsági korlátok
4.7.2. Nyitható biztonsági korlátok
4.8. Az elhelyezés vízszintes és függőleges irányú követelményei
4.8.1. Általános előírások
4.8.2. Speciális részletek
4.8.3. Átmenetek kialakítása
4.9. A biztonsági korlátok hossza, oszlopok távolsága
4.9.1. Általános előírások
4.10. Biztonsági korlátok akadály környezetében
4.10.1. Elhelyezési előírások
4.11. A biztonsági korlátok folytonossága
4.11.1. Általános előírások
4.11.2. Az út mentén vezetett falak menekülőkapui és a segélykérő helyek környezete
4.11.3. A korlátszakaszok átfedése
4.12. A biztonsági korlátok ütközési síkja
5. Hagyományos közúti visszatartó rendszerek
5.1. Alkalmazás
5.1.1. Általános elhelyezési előírások
5.1.2. Részletes előírások
5.1.3. Hidak környezetére vonatkozó speciális előírások
5.1.4. Műtárgyakra vonatkozó speciális előírások
6. Egyedi közúti visszatartó rendszerek
6.1. Kialakítás
6.1.1. Közutakon
6.1.2. Műtárgyakon
7. Kiegészítő elemek
7.1. Elhelyezés közúti visszatartó rendszereken
7.1.1. Kiegészítő elemek
7.1.2. Motorosok alácsúszását gátló rendszerek
8. Közúti visszatartó rendszerek műtárgyakon
8.1. Kialakítás
8.1.1. Részletes előírások
8.2. Gyalogoskorlátok, gyalogos- és kerékpáros korlátok és üzemi korlátok műtárgyakon
8.2.1. Elhelyezés, méretek, egyéb előírások
9. Közúti alagutak környezete
9.1. Követelmények
9.1.1. Csatlakozás közúti alagúthoz
9.1.2. Az alagútban telepítendő visszatartó rendszerek
10. Egyéb közúti visszatartó rendszerek
10.1. Ütközéscsillapító berendezések
10.1.1. Alkalmazási előírások
11. Kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak
11.1. Gyalogos- és kerékpáros korlátok
11.1.1. Telepítési előírások
12. Biztonsági korlátok ideiglenes alkalmazása
12.1.1. Közúti forgalom fenntartása melletti munkavégzés
Melléklet
M1. A biztonsági korlátok alakváltozása
M2. Korlátok elhelyezési küszöbszintjei, mérési előírások
M2.1. Elhelyezés
M2.2. Általános mérési előírások
M2.3. A minőség igazolása
M2.4. Értékcsökkentés
M2.4.2. Egy adott szerkezet összes értékcsökkentési levonása
M2.4.3. Összes értékcsökkentési levonás
M3. Meglévő közúti környezetben elhelyezendő új akadályok
M3.1. Eltérési kérelmek esetén figyelembe veendő szempontok
Függelék (tájékoztatás)
Korláttípusok kialakításának hazai és külföldi példái

Szakbizottság:

Az előírás módosítását kidolgozó munkabizottság tagjai: Szabados Szabolcs, Madurovicz András, Suta György, Majer Zsolt. Az eredeti előírást kidolgozó munkabizottság tagjai: Adámy Anna, Csorja Zsuzsanna, Kolozsi Gyula, Kovács Ákos, Madurovicz András, Majer Zsolt, Mocsári Tibor, Nádasdy Tamás (vezető), Suta György, Szabados Szabolcs, Závecz Richárd

Hatályos: 2024. március 15.