e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 08 Fenntartás és útüzemeltetés
e-UT 08.03 Üzemeltetés
e-UT 08.03.20 Növényzet telepítése
e-UT 08.03.21 A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

A külterületi országos közutak tartozékának tekintendő, a közút területén belül létesülő és/vagy meglévő zöldfelületek, valamint az út rendeltetésszerű használatát közvetlenül befolyásoló egyéb növényzet telepítésére és fenntartására vonatkozik. Belterületi útszakaszokra a jelen előírás hatálya korlátozottan terjed ki, mivel jellemzően a belterületi útszakaszok vonatkozásában a közút kezelője a burkolat széléig, illetve attól számított két méteren túl zöldfelületet nem kezel. Ezen átkelési szakaszok vonatkozásában a területi rendezési tervi eszközökben szabályozottak szerint kell, mind a telepítés, mind a betartandó távolságok, illetve a kivitelezés során eljárni. A zöldfelületek harmadik fél általi telepítése és kezelése során szükséges az esetleges terelések, ideiglenes forgalomkorlátozások tekintetében a közútkezelővel egyeztetni, jóváhagyását kérni, valamint a véleményét kikérni a balesetbiztonsági szempontok figyelembevétele érdekében.

1. Bevezetés
2. Műszaki előírás hatálya
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
4. Általános előírások
4.1. Szakmai szempontok
4.2. Forgalombiztonsági szempontok figyelembevétele a megfelelő oldaltávolság biztosításával
4.3. Közúttervezői előírások figyelembevétele
4.4. Egyéb tervezési szempontok
4.5. Védett vagy különleges értékű faállomány
5. Közúti területek fásítása
5.1. Új utak, vezetőkorlát nélküli szakaszok faültetési előírásai, oldaltávolságok
5.1.1. Gyorsforgalmi utakon előírt oldaltávolságok
5.1.2. Első- és másodrendű főutakon előírt oldaltávolságok
5.1.3. Mellékutakon előírt oldaltávolságok
5.2. Meglévő utak menti fásítás
5.2.1. Meglévő utak melletti fák esetén alkalmazandó oldaltávolságok
5.2.2. Az előírtnál kisebb oldaltávolságok esetén alkalmazható megoldások
5.2.3. Meglévő, de átépítésre kerülő utak melletti fákra vonatkozó előírások
5.3. Úthoz kapcsolódó nem vonalas létesítmények
5.4. Kerékpárutak
5.4.1. Növénytelepítés
5.4.2. Gyökérterelő, gyökérzár
5.4.3. Növényalkalmazás szempontjai
6. A fának ütközéses balesetek elleni védelmi intézkedések
7. Közúti területek cserjetelepítése
7.1. Földművek védelme cserjetelepítéssel
7.2. Sík területek cserjetelepítése
7.3. Cserjék kiegészítő alkalmazása
8. Közúti területek füvesítése
8.1. Földművek védelme füvesítéssel
8.1.1. Hagyományos füvesítés
8.1.2. Vízsugaras gyepesítés
8.1.3. Fűmagos textília
9. Közút melletti védelmi rendeltetésű erdők, fásítások, cserjésítések
9.1. Védő erdők, fásítások 
9.2. Hófúvás ellen védő növénysávok
9.2.1. Hófogó növénysávok tervezése
9.2.2. Telepítési javaslatok
9.3. Takarófásítás, tájba illesztés
9.4. Növénytelepítéssel kombinált zajvédelmi célú létesítmények
9.4.1. Nagy helyigényű szerkezetek
9.4.2. Létesítés, kialakítás
9.4.3. Fenntartás
9.5. Zajvédelmi célú növénytelepítés
9.6. Ökológiai kapcsolat biztosítását célzó növénytelepítések
10. Kivitelezés
10.1. Terület-előkészítés
10.2. Kitűzés
10.3. Ültetés
10.3.1. Az ültetés ideje
10.3.2. Az ültetés szabályai
10.4. Hófogó növénysávok telepítése
10.5. Minőségi követelmények
11. Fenntartás – a közúti növényzet gondozása
11.1. Új telepítésű növényzet kezelése
11.1.1. Fás szárú növényzet
11.1.2. Gyepfelületek
11.1.3. Hófogó növénysávok ápolása
11.2. Meglévő növényzet kezelése
11.2.1. Fás szárú növényzet
11.2.2. Védett vagy különleges értékű faállomány ápolása
11.2.3. Gyepfelületek
11.3. Védett erdők, fásítások, természetvédelmi szempontból jelentős területek
11.4. Védelmi célú, közút területen kívüli fásítások fenntartása
11.5. Növényvédelem
11.5.1. Gyom- és kártevőirtás
11.5.2. Szelektív vegyszeres gyomirtás
11.5.3. Totális vegyszeres gyomirtás
Melléklet
M1. Alkalmazható növényfajok és -fajták

Szakbizottság:

Csőszi Mónika, Hegyi Zoltán (vezető), Juhász Zsuzsanna, Jurassza Karolina, Nemes Zoltán, Sitányi László, Solymos Rezső, Sztaskó Edina, Tibák Mariann, Werner Sára

Hatályos: 2024. március 15.