e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.00 Általános szabályok
e-UT 03.00.20 Rajzok
e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése)

Az úttervezési rajzok és rajzos munkarészek, továbbá az egyes rajzi elemek tartalmi és formai követelményei a hagyományos módon, valamint a számítógép segítségével előállított tervek esetében, az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás kiegészítéseként.

1. Bevezetés
2. Az alkalmazás fetételei
3. Általános és formai követelmények
3.1. Az útépítési szakági tervek rajzai illetve rajzos munkarészei
3.2. Egyéb szakági tervek és vizsgálatok rajzai illetve rajzos munkarészei
3.3. Az úttervezési rajzok és rajzi munkarészek fogalmi meghatározása, főbb jellemzői
3.4. Az úttervezési rajzok méretaránya
3.5. A rajzi elemek azonosítása, méretezése
3.6. Az úttervezési rajzokon alkalmazandó vonalak
3.7. Az úttervezési rajzokon alkalmazandó feliratok
4. A tervrajzok tartalmi követelményei
4.1. A meglévő állapotok és egyéb adatok rögzítése
4.2. A tervezett állapotok rögzítése
Függelék
F1. Tervek rajzi tartalma
F2. Részletes jelölések, rajzjelek (Példák)

Szakbizottság: Kovács Ákos (vezető), Pócs István, Tusnádi Pál

Hatályos: 2006. január 01.