e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 08 Fenntartás és útüzemeltetés
e-UT 08.02 Fenntartás
e-UT 08.02.30 Beton- és kőburkolatok fenntartása
e-UT 08.02.31 Betonburkolatok fenntartási technológiái

A betonburkolatok azon fenntartási technológiái, amelyek biztosítják a betonburkolat átadásakor meglévő szolgáltatási színvonal megtartását és meghatározzák azt az állapotot, amitől számítva a szolgáltatási színvonal csak a burkolat rehabilitációjával állítható helyre.

1. Az alkalmazás feltételei
2. Fogalommeghatározások
2.1. Fenntartás
2.2. Karbantartás
2.3. Helyreállítás
2.4. Felújítás
3. Fenntartási feladatok
3.1. A burkolatállapot megfigyelésének rendszere
3.2. Rendszeres karbantartás
3.3. A téli útüzemeltetés
4. A szolgáltatási színvonalat befolyásoló burkolathibák és ezek okai
4.1. Meghibásodások azonosítása és meghatározása
4.2. A burkolathibák osztályozása
5. Burkolathibák betonburkolatú hidakon
5.1. Felületi kopás, csúszásellenállás-csökkenés
5.2. Tömítetlen hézagok
5.3. Repedések, törések a burkolaton
5.4. A burkolat mozgásai
5.5. A pályatáblák kátyúsodása (bomlása)
6. A burkolathibák megjelenését és elterjedését késleltető fenntartási stratégia
6.1. Rendszeres megfigyelések
6.2. Megelőző intézkedések
7. Burkolatfenntartási technológiák
7.1. Hézagok és repedések javítása
7.2. Hézaglépcső megszüntetése
7.3. A csúszásellenállás helyreállítása
7.4. Felülethibák javítása
7.5. Letöredezés helyreállítása
7.6. Táblacsere
8. Burkolatfelújítás
8.1. A felújítás indokoltsága
8.2. Felújítási technológiák
9. Hidak betonburkolatának felújítása
9.1. Átvezetett betonburkolat felújítása
9.2. Tartószerkezettel egybeépített betonburkolat felújítása
Függelék
F1. Aszfaltos megerősítés méretezése
F2. Betonburkolatú megerősítés méretezése

Szakbizottság: Gáspár László, Keleti Imre (vezető), Kettinger Ottó, Kovács Tamás, Liptay András, Tárczy László, Vörös Zoltán

Hatályos: 2007. szeptember 01.