e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 05 Építőanyagok
e-UT 05.02 Keverékek
e-UT 05.02.10 Aszfaltkeverékek 1.
e-UT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

A visszanyert aszfaltok alkalmazása az ÚT 2-3.301-1 szerinti aszfaltbetonok, az ÚT 2-3.301-5 szerinti zúzalékvázas masztixaszfaltok, valamint az ÚT 2-3.301-6 szerinti öntöttaszfaltok tervezéséhez és gyártásához.

1. Előszó
2. Szabványok, útügyi műszaki előírások hivatkozásai
3. Fogalommeghatározások
3.1. Szakkifejezések
3.2. Jelek és rövidítések
4. A hozzáadagolandó visszanyert aszfalttal szemben támasztott követelmények
4.1. Idegen anyag
4.2. Kötőanyag
4.3. A kőanyaghalmaz szemmegoszlása és a D
4.4. Kötőanyag-tartalom
4.5. A visszanyert aszfalt szemnagysága
5. A hozzáadagolandó visszanyert aszfalt leírása
5.1. A visszanyert aszfalt származási helye
5.2. A kőanyaghalmaz típusa és tulajdonságai
5.3. Homogenitás
5.4. Mintavétel és vizsgálat
5.5. A tárolás ellenőrzése
6. Visszanyert aszfaltot tartalmazó keverékek gyártási feltételei
7. Megfelelőségértékelés
8. Azonosítás

Szakbizottság: Balogh Lajos, Bartha Géza, Fülöp Pál, Jencs Árpád, Karoliny Márton, Orbán Balázs, Pallós Imre (vezető), Puchard Zoltán, Vinczéné Görgényi Ágnes

Hatályos: 2008. május 15.