e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 05 Építőanyagok
e-UT 05.02 Keverékek
e-UT 05.02.40 Egyéb anyagok, keverékek
e-UT 05.02.42 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai

Azon melegen, illetve hidegen felhasználható normál, üzemanyag-, illetve vegyszerálló-, továbbá szűkebb meghatározott célú (kő-, műkő burkolatok, sínek és burkolatok csatlakozási hézagai, útburkolatok repedései) hézagkitöltő anyagok és azok kellősítő anyagai követelményeinek meghatározása, melyek utak, közúti járművek és gyalogosok közlekedését szolgáló burkolatok előre megtervezett, vagy a repedések vonalában kialakított hézagainak építési/fenntartási munka keretében történő kitöltését, repedései lezárását szolgálják az alábbi területeken:
– betonburkolatok,
– aszfaltburkolatok,
– fenti burkolatok egymással való csatlakozásai,
– betonkő, kő-, műkő burkolatok,
– különféle szerkezeti elemek (szegélyek, víznyelők, közmű-, szerelőaknák, lámpa-, vezeték-, táblatartó oszlopok ...) és fenti burkolatok csatlakozásai,
– sínek és burkolatok csatlakozásai.
Jelen útügyi műszaki előírás meghatározza továbbá a vulkanizált gumiból készült, új beton pályaszerkezetek hézagainak kitöltésére és a hézagok fenntartási munkái során alkalmazott, előformázott hézagkitöltő profilok követelményeit.

1. Alkalmazási terület
2. Rendelkező hivatkozások
2.1. Európai szabványokra való hivatkozások
2.2. Az alkalmazás során betartandó előírások
3. Fogalommeghatározások
4. Alapelvek, általános követelmények
4.1. Általános szállítási, tárolási, felhasználási követelmények
4.2. Melegen beépíthető hézagkitöltő anyagok sajátos követelményei
4.3. Hidegen beépíthető hézagkitöltő anyagok sajátos követelményei
4.4. Előformázott hézagkitöltő profilok sajátos követelményei
5. A hézagkitöltő anyagok követelményei és vizsgálati módszerei
5.1. Melegen beépíthető hézagkitöltő anyagok
5.2. Hidegen beépíthető hézagkitöltő anyagok
5.3. Előformázott hézagkitöltő profilok
6. A hézagkitöltő anyagok megfelelőségének értékelése
6.1. Általános előírások
6.2. Típusvizsgálat
6.3. Üzemi gyártásellenőrzés
6.4. A szabványnak megfelelő termék CE-jelölése
Függelék

Szakbizottság: Bebők Gábor, Pallós Imre, Szakos Pál (vezető)

Hatályos: 2008. július 15.