e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.02 Belterületi utak tervezése
e-UT 03.02.10 Forgalomcsillapítás
e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése)

Az országos és helyi közutakon a forgalomcsillapítás lehetőségeinek feltárása, az alkalmazható sebességcsökkentő eszközök bemutatása, az alkalmazási feltételek, méretek és jelzések meghatározása.

1. A forgalomcsillapítás elvi alapjai és szükségessége
1.1. Célok
1.2. Szempontok
1.3. Az emberi tényező szerepe
1.4. Az alkalmazás határai, feltételei
1.5. Városfejlesztés ? elkerülőút építése
1.6. Várható hatások
1.7. Baleseti góchelyek, veszélyes állapotok
1.8. Az út és az útkörnyék funkcióelemzése
1.8.1. Lakossági igények
1.8.2. Komplex környezettervezés
1.9. Sebességszabályozás, a sebességcsökkentés szükségessége
2. A forgalomcsillapítás tervezése
2.1. A településrendezés és a közlekedésfejlesztés összehangolt tervezése, általános szempontok, alapelvek
2.2. A ?bejárati kapuzat? kialakítása
2.2.1. Forgalomszabályozó eszközök alkalmazása
2.2.2. A vonalvezetés változtatása
2.2.3. Az útpálya szélességének csökkentése
2.2.4. A burkolat felületének változtatása és útburkolati jelek alkalmazása
2.2.5. Az oldaltér elemei
2.3. Forgalomcsillapítás tervezése az országos közutak átkelési szakaszain és az önkormányzatok hálózati jelentőségű útjain
2.3.1. Forgalomcsillapítás forgalomszervezési intézkedésekkel
2.3.2. Forgalomcsillapítás fejlesztéssel, új beruházással
2.4. Területi forgalomcsillapítás
2.4.1. Gyalogos- (és kerékpáros-) övezet
2.4.2. Lakó-pihenő övezet
2.4.3. Korlátozott sebességű övezet
2.5. Közforgalmú közlekedés forgalomcsillapított átkelési szakaszon és korlátozott sebességű övezetben
3. A forgalomcsillapítás eszköztára
3.1. Az alkalmazható eszközök csoportosítása
3.2. A vonali forgalomcsillapítási eszközök legfontosabb típusai
3.3. A területi forgalomcsillapítás eszköztára
3.4. A forgalomcsillapító elemek méretei
3.4.1. Pályaszintemelés (menetdinamikai) kialakítása
3.4.2. Sebességcsökkentő küszöbök kialakítása
3.4.3. Középszigetnél alkalmazott sávelhúzások
3.4.4. Keresztmetszet-szűkítés kijelölt gyalogos-átkelőhelynél
3.4.5. Forgalomcsillapítás a lakóutcákban
4. A forgalomcsillapítás mint komplex intézkedés
4.1. Egyeztetések: lakosság, hatóság, úthasználók
4.2. Társadalmi részvétel az előkészítés és megvalósítás során
4.3. Közvélemény-alakítás, sajtópolitika
4.4. A jelzőtáblák alkalmazásának ésszerűsítése
Függelék
F1. Fogalommeghatározások
F2. Forgalomcsillapítási megoldások

Szakbizottság: Csorja Zsuzsanna (vezető), Dobos Csaba, Imecs Anikó, Lantos Péter, Mocsári Tibor, Pej Kálmán, Polányi Péter, Szálka Miklós

Hatályos: 2008. november 15.