e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 05 Építőanyagok
e-UT 05.02 Keverékek
e-UT 05.02.50 Bontott anyagok
e-UT 05.02.55 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással

Az út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek felújításának meleg újrahasznosítási eljárása.

1. Alkalmazási terület
2. Fogalommeghatározások
3. Tervezés
3.1. Előkészítő vizsgálatok
3.2. Technológiai tervezés
4. Kivitelezési előírások
4.1. Az aszfaltkeverék előállítása
4.2. A fogadófelület előkészítése
4.3. Az építés alapfeltételei
4.4. Az aszfaltkeverék szállítása
4.5. A remixelt réteg építése
4.6. Az aszfaltréteg tömörítése
4.7. A melegremix-beépítés befejezése
4.8. Biztonsági és egészségvédelmi terv
4.9. A környezet védelme
5. Megfelelőség igazolása
5.1. Mintavétel aszfaltrétegből
5.2. Az aszfaltréteg vizsgálatai
5.3. Mérések melegremix eljárással épített kopórétegen.
5.4. A melegremix eljárással épített aszfaltrétegek megfelelőségének igazolása
5.5. Szerződésnek nem megfelelő teljesítés

Szakbizottság: Harkai Péter, Keleti Imre, Kubányi Zoltán, Pallós Imre (vezető), Szakos Pál

Hatályos: 2008. december 15.