e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 05 Építőanyagok
e-UT 05.02 Keverékek
e-UT 05.02.30 Betonkeverékek
e-UT 05.02.31 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával

A bontási és építési betonhulladéknak a betonútpálya-építésben, beton-adalékanyagként történő újrahasznosítása. Az útbetonok készítéséhez alkalmas betonhulladék-adalékanyag tulajdonságait, az újrahasznosított adalékanyagú útbetonok gyártásának és alkalmazásának műszaki feltételeit tárgyalja.

1. Alapelvek
1.1. Az útügyi műszaki előírás tárgya
1.2. Figyelmeztetés
1.3. Alkalmazási terület
1.4. Tiltott alkalmazási terület
2. Fogalommeghatározások
3. Jelölések
4. Az alapanyagok követelményei
4.1. Cement
4.2. Újrahasznosított adalékanyag
4.3. Keverővíz
4.4. Betonadalékszerek
4.5. Kiegészítőanyagok
5. Újrahasznosított adalékanyagú beton tervezése
6. Az újrahasznosított adalékanyag és beton jele
6.1. Az újrahasznosított adalékanyag-frakció jele
6.2. Az újrahasznosított beton jelölése és megnevezése
6.3. Az útbeton és az előre gyártott betontermék jelölése
7. Megfelelőségértékelés
7.1. Megfelelőségértékelés újrahasznosított adalékanyag esetén
7.2. Megfelelőségértékelés újrahasznosított beton esetén
8. Terméktanúsítás
8.1. Újrahasznosított adalékanyag terméktanúsítása
8.2. Újrahasznosított beton terméktanúsítása
Függelék
F1. Alternatív kőzetfizikai vizsgálatok jellemzői
F2. Vizsgálandó tulajdonságok és a vizsgálatok szükséges gyakorisága
F3. Környezeti osztályok
F4. Számpélda nyomószilárdság átadás-átvételi vizsgálata eredményeinek értékelésére
F5. Ajánlás a bontási és építési hulladék feldolgozásának gépészeti megoldására

Szakbizottság: Hikisch Lóránt, Kausay Tibor, Schváb János (vezető), Somogyi Gábor

Hatályos: 2008. december 15.