e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.07 Egyéb tervezési feladatok
e-UT 03.07.40 Zajvédelem tervezése
e-UT 03.07.42 Közúti közlekedési zaj számítása

A közutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének tervezéséhez a forgalmi és környezeti adatok ismeretében a közúti közlekedéstől (beleértve a villamosforgalmat is) származó környezeti zajterhelés számítás útján történő előrebecslése.

1. Fogalommeghatározások
2. A számítás alkalmazhatósága és menete
2.1. A számítás menete
2.2. A hosszú táv, nagytáv forgalmának figyelembevétele
3. Az egyes útszakaszokhoz tartozó zajterhelésszint számítása
3.1. Forgalmi adatok
3.2. Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint számítása
3.3. Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozóeredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint számítása
3.4. Korrekciók

Szakbizottság: Fórián Szabó Péter, Hajdú Sándor (vezető)

Hatályos: 2003. szeptember 01.