e-UT Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-UT 03 Úttervezés
e-UT 03.07 Egyéb tervezési feladatok
e-UT 03.07.20 Létesítmények tervezése
e-UT 03.07.24 A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése

A közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályája, valamint utas- és járműforgalmi létesítményei tervezésének átfogó szabályozása a forgalom szempontjai szerint.

1. Az alkalmazás feltételei
1.1. Az útügyi műszaki előírás tárgya
1.2. Az alkalmazás feltétele
2. Fogalommeghatározások
2.1. Közúti fogalmak
2.2. Vasúti fogalmak
3. Közösségi közlekedési eszközválasztás
3.1. A közösségi közlekedés hálózata és viszonylatvezetése
3.2. Az egyes közösségi közlekedési eszközök alkalmazási területe
4. Az autóbusz közlekedés, pályája, megállóhelyei, állomásai és üzemi telepei
4.1. Az autóbusz-közlekedés hálózata és viszonylatvezetése
4.2. Az autóbusz-közlekedés pályája
4.3. Autóbusz-forgalmi sáv és útvonal
4.4. Autóbusz-megállóhely
4.5. Autóbuszvonal-végállomás
4.6. Autóbusz-állomások közös tervezési elemei
4.7. Helyi autóbusz-állomás
4.8. Távolsági autóbusz-állomás (autóbusz-pályaudvar)
4.9. Utasváró elhelyezése autóbusz-, trolibusz-megállóhelyen, végállomáson
4.10. Autóbusz-üzemi telepek
5. A trolibusz-közlekedés pályája, felsővezetéke és létesítményei
5.1. A geometriai tervezés előírásai és a trolibuszpálya sajátosságai
5.2. A trolibusz-felsővezeték geometriai tervezése
5.4. A trolibuszvonal-végállomás sajátosságai
6. Helyi közforgalmú közúti vasút (villamosvonal) jellemzőinek meghatározása
6.1. Közúti vasút elemei
6.2. (Helyi közforgalmú) közúti gyorsvasút
7. Átszállóhelyek a közúti közösségi közlekedésben, és a közúti közösségi közlekedés kapcsolódási pontjai
7.1. Átszállóhelyek
7.2. A közúti közösségi közlekedés és a vasúti közlekedés kapcsolódási pontja: a vasútállomási előtér
7.3. A távolsági autóbuszállomás és a városi közlekedés kapcsolata
7.4. A (közúti) közösségi közlekedés és az egyéni közlekedés kapcsolódása: a P+R és a B+R rendszer
7.5. Taxiállomás kialakítása
8. A közúti közösségi közlekedés előnyben részesítése
8.1. A tervezés célja, alapelvei
8.2. Autóbusz-közlekedés előnyben részesítésének csomóponti lehetőségei
8.3. Közúti vasút (villamos) előnyben részesítésének megoldási módjai
8.4. Közösségi közlekedés forgalomcsillapított övezetekben, gyalogoszónákban

Szakbizottság: Golarits Péter (vezető), Csorja Zsuzsanna, Káplár József, Kertesy Géza

Hatályos: 2009. május 15.