... Segédletek, egyéb MAÚT-kiadványok

26. tervezési útmutató Közterületek tervezése

Az 1. és 2. fejezetében szereplő általános tudnivalókon túl, a 3-7. fejezetekben a közlekedéstervezés és a településtervezés, illetve a területrendezés kapcsolatát tárgyalja teljes körűen. A 8-9. fejezet a belterületi (beépítésre szánt területek) közlekedési célú közterületek tervezésével foglalkozik.

1. Célkitűzés 2. Fogalommeghatározások 3.Településrendezési tervek 4. Helyi építési szabályzat 5. Sabályozási terv 5.1. Szabályozási tervlap 5.2. A közlekedési rendszer elemei 5.3. A szabályozási tervlap célja 5.4. A szabályozási tervlap rajzi elemei 6. Környezetalakítási javaslat 6.1. A környezetalakítási javaslat tematikája 6.2. A környezetalakítási javaslat feladata 6.3. A környezetalakítási javaslat rajzi elemei 6.4. A környezetalakítási javaslat célja 7. Közterület-kialakítási terv 7.1. Közterület fásítása 7.2. Zöldsáv helyigénye 7.3. Parkolóhelyek fásítása 7.4. Zöldsávok növényhasználatának korlátozásai 8. Belterületi Közlekedési célú közterületek tervezése 8.1. Közterek 8.2. Közutak 8.3. Keresztmetszeti kialakítások úttípusok keresztszelvény 9.1. Belterületi főútvonal 9.2. Gyűjtőút 9.3. Gazdasági terület kiszolgálóútja 9.4. Lakóterület kiszolgálóútja 9.5. Forgalomcsillapított terület 10. Jogszabályi háttér

Szakbizottság:

Dima András, Jordán Péter, Petőcz Mária, Schváb János (vezető)

Hatályos: 2012. november 15.